Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie zaangażowała się w kształcenie uczniów Noworudzkiej Szkoły Technicznej. Zgodnie z mottem szkoły „Uczymy rzeczy przydatnych” przyszli technicy elektrycy mają możliwość zwiększenia kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwie stosującym najnowocześniejsze technologie.

Wybudowana w latach 2008-2010 Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie (KMT), jest jednym z głównych dostawców kruszyw drogowych i kolejowych. Eksploatuje dwa złoża melafiru, znane z wysokich parametrów kruszywa. Jej właścicielem jest Regnars sp. z o.o. Produkcja zakładu sięga 1,5 mln ton rocznie. Kopalnia oferuje duży asortyment kruszywa, tłucznia, grysów i minerałów skalnych, stosowanych m.in. w rolnictwie oraz w budownictwie: kubaturowym, drogowym oraz kolejowym. Produkty te są wykorzystywane m.in. w inwestycjach, z których na co dzień korzystamy. Zastosowano je np. przy budowie autostrady A1 oraz przy największych w ostatnich latach modernizacjach linii kolejowych: E65 Warszawa – Gdańsk, 59 Wrocław – Poznań, Warszawa – Łodź oraz Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Z kruszyw KMT korzystano także w czasie budowy fabryki koncernu Volkswagen we Wrześni.
Postawili na praktykę
Silna pozycja rynkowa KMT wynika z najwyższej, spełniającej wymagania europejskich norm, jakości jej wyrobów. Osiągnięcie tego poziomu było możliwe dzięki wykorzystywaniu w pracy najnowocześniejszych technologii oraz zaangażowaniu wykwalifikowanej i doświadczonej załogi. Zarząd firmy zdaje sobie jednak sprawę z charakterystycznego dla polskiego rynku pracy zagrożenia luką pokoleniową. Dlatego nawiązał współpracę z Noworudzką Szkołą Techniczną. To szkoła wyróżniona przez ministra gospodarki nagrodą za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, w tym efektywną współpracę z pracodawcami w kształceniu młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Pierwszą umowę o współpracy podpisano 2 października 2017 r.
Rozpoczęliśmy tę współpracę, aby uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk zdobyli doświadczenie również w przedsiębiorstwie przemysłowym, takim jak kopalnia. Dla szkoły ważne jest, aby nasi podopieczni mieli możliwość odbywania praktyk w warunkach zbliżonych do tych, w których przyjdzie im pracować – podkreśla Brygida Gąsior, dyrektor Noworudzkiej Szkoły Technicznej.
O znaczeniu praktyk dla rozwoju kompetencji ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przekonany jest również Paweł Chrapek, dyrektor Kopalni Melafiru w Tłumaczowie: – Jako osoba zarządzająca przedsiębiorstwem przemysłowym wiem, jak ważna jest praktyka zawodowa. Pamiętam też, jak istotna była dla mnie, gdy zaczynałem karierę. Dlatego dajemy młodym ludziom szansę na zdobycie umiejętności zawodowych i doświadczenia. Rynek potrzebuje specjalistów z tej branży, a może ich pozyskać m.in. dzięki praktykom.
Tego nie nauczą się z podręczników
Zgodnie z podpisanym porozumieniem 12 uczniów klasy trzeciej technikum elektrycznego przez cały ostatni rok szkolny uczestniczyło w zajęciach praktycznych w kopalni. Poznali m.in. konstrukcje i parametry maszyn elektrycznych oraz mieli możliwość realizacji wielu zadań praktycznych.
Po szkoleniu BHP i zapoznaniu się z organizacją zakładu pracy uczniowie m.in. pieczołowicie montowali kabloprowadnik przemieszczającej się po torach maszyny, która obsługuje magazyn. Czyścili i konserwowali silniki jedno- i trójfazowe, zasilające kruszarki, odpylnie oraz przesiewacze zakładu przeróbczego K2. Sporo czasu spędzili na układaniu kabla sterowniczego do wagi przemysłowej w tunelu o długości 200 metrów. Ponadto szlifowali podstawowe umiejętności praktyczne przy rozdzielniach niskiego napięcia, czyścili i konserwowali urządzenia niskiego napięcia. Mieli też okazję kontrolować poprawność działania wyłączników awaryjnych oraz sprawdzać połączenia śrubowe w urządzeniach elektrycznych. Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną maszyn, pod nadzorem sztygarów, montowali układy sterowania maszyn za pomocą styczników głównych i pomocniczych oraz przycisków sterowniczych – opisuje Marta Augustynowska, koordynator praktycznej nauki zawodu w Noworudzkiej Szkole Technicznej. – Te zadania w znacznym stopniu wpłynęły na przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk – podkreśla.

Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie pracuje w ruchu ciągłym, więc uczniowie pracowali również przy naprawach bieżących.
Były one związane z eksploatacją kruszarek czy wymianą bezpieczników w rozdzielni niskiego napięcia zasilających maszyny produkcyjne. Uczniowie, pod nadzorem opiekunów, wymieniali też styczniki i przekaźniki do sterowania taśmami oraz czujniki indukcyjne. Pracowali przy obsłudze oświetlenia kopalni i wymianie świetlówek. Zadania te, podobnie jak prace porządkowe stanowisk elektryków, segregowanie elementów elektrycznych i montowanie korytek kablowych do biur zakładu, sprawiły, że stali się bardziej samodzielni w pracy – zapewnia Marta Augustynowska.

W maju i lipcu tego roku czterech uczniów oraz dwóch absolwentów odbyło w firmie miesięczną praktykę i dodatkowy płatny staż w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Kolejne porozumienie o współpracy Noworudzkiej Szkoły Technicznej z firmą Regnars zostało podpisane 19 września 2018 r. W tym roku szkolnym praktykę w firmie rozpoczęło 13 uczniów technikum elektrycznego, tym razem z klasy drugiej.
Poszukujemy elektryków gotowych do podejmowania wyzwań
Firma Regnars uczestniczy również w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Noworudzką Szkołę Techniczną. Przykładem jest Dzień Przedsiębiorczości mający na celu pomaganie młodym ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich planów edukacyjno-zawodowych. W marcu odbyła się już piętnasta edycja tego programu. Obejmował on m.in. wycieczkę zawodoznawczą do kopalni. Uczestniczyli w niej uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk oraz technik pojazdów samochodowych. Młodzi ludzie zobaczyli wyrobiska, części taśmociągu, kruszarki, przesiewarki oraz laboratorium, w którym badane są próbki skały melafirowej z wyrobiska. Mieli też okazję obserwować pracujące w kamieniołomie maszyny. Poznali również całą drogę, jaką przebywa urobek – od wydobycia, przez kruszenie, sortowanie, po załadowanie go do wagonów.
Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom zweryfikowania ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. Z relacji zarówno uczniów, jak i nauczycieli wynika, że Dzień Przedsiębiorczości w Kopalni Melafiru w Tłumaczowie uznali za bardzo udany – mówi Marta Augustynowska.

Efektem współpracy Noworudzkiej Szkoły Technicznej i spółki Regnars są też oferty pracy dla najlepszych absolwentów.
Podobnie jak inne firmy, poszukujemy dobrych techników elektryków. Osób potrafiących się zaangażować i świadomych specyfiki pracy w kopalni – gotowych do podejmowania wyzwań – podkreśla Paweł Chrapek. – Rynek jest bardzo dynamiczny. Biorąc pod uwagę potrzeby firmy i branży, myślę o rozpoczęciu kształcenia młodzieży w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego. Liczę na to, że Noworudzka Szkoła Techniczna, z którą współpraca układa się znakomicie, wzbogaci swoją ofertę o naukę tego zawodu – dodaje.

 

Wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu w Kopalni Melafiru w Tłumaczowie w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” z udziałem Brygidy Gąsior, dyrektora NST, i Pawła Chrapka, dyrektora KMT

Anna Świdurska