Perfopol, krajowy lider w produkcji blach perforowanych, dwa lata temu objął patronat nad klasą o profilu operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Staże i praktyki organizuje również dla uczniów innych szkół technicznych oraz studentów Politechniki Świętokrzyskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Firma daje szansę na naukę zawodu, a później na stabilną i rozwijającą pracę.

Spółka powstała w Starachowicach w 1990 r. Specjalizuje się w produkcji blach perforowanych, siatek i konstrukcji stalowych. Wytwarzana przez nią blacha ma uniwersalne zastosowanie – może np. służyć jako dźwiękochłonna obudowa hal przemysłowych, element zacieniający czy wiatrochron. Jest też niezbędną częścią systemu wentylacji. Dlatego wyroby Perfopolu wykorzystuje się w wielu branżach, m.in. w budownictwie, motoryzacji, górnictwie i rolnictwie.
Elementy wyprodukowane w starachowickiej fabryce znajdziemy na wielu rozpoznawalnych w całej Polsce inwestycjach. Siatki z Perfopolu zdobią elewację Ergo Areny w Gdańsku i biurowiec GreenWings w Warszawie. W Starachowicach powstały też: podwieszany sufit warszawskiego Dworca Centralnego, siedzenia i elementy zadaszenia stadionu Cracovii oraz metalowe meble terminalu Lotniska Chopina. Produkty spółki trafiają także do odbiorców w całej Europie.
Szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu
Firma od początku stawia na zaawansowane technologicznie rozwiązania i rozwój. Znajduje to potwierdzenie m.in. w certyfikatach oraz takich wyróżnieniach biznesowych, jak tytuły Solidna Firma czy Gazela Biznesu.
Jesteśmy niemal samowystarczalni. Potrafimy budować urządzenia do produkcji naszych wyrobów. Systematycznie wzrastające zapotrzebowanie na nasze produkty sprawia, że wprowadzamy coraz bardziej zautomatyzowane procesy technologiczne – mówi Krzysztof Chaja, prezes Perfopolu.
Mimo postępującej automatyzacji o sukcesie starachowickiego przedsiębiorstwa wciąż w największym stopniu decydują ludzie. Perfopol jest jednym z największych pracodawców w powiecie starachowickim. Zatrudnia już 210 osób. Około 30 proc. załogi to osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorstwo, podobnie jak inne firmy z branży, wciąż poszukuje kolejnych pracowników.
Potrzebujemy przede wszystkim operatorów maszyn sterowanych numerycznie do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, operatorów konwencjonalnych maszyn do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, operatorów laserów, ślusarzy remontowych i narzędziowych oraz spawaczy – wymienia Krzysztof Chaja.
Dlatego spółka zaangażowała się w kształcenie uczniów i studentów. W roku szkolnym 2016/2017 nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Wybór szkoły nie był przypadkowy – prezes Perfopolu ma ściśle określone oczekiwania dotyczące kształcenia zawodowego: – Dzięki niemu młodzież powinna zyskać odpowiednie, opisane w podstawach programowych kompetencje zawodowe, a także kompetencje personalne i społeczne niezbędne do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto kierunki nauczania należy dostosowywać do wymogów rynku pracy. Szkoła natomiast musi kształtować u uczniów postawy przedsiębiorczości, oferować różne możliwości kształcenia, np. dodatkowe uprawnienia i certyfikaty, ułatwiać młodym ludziom wejście na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie kształcenia zawodowego, solidnie przygotowywać do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, promować ich umiejętności zawodowe oraz analizować oferty pracy dla absolwentów i wyciągać wnioski z analizy ich losów.
Firma objęła patronat nad klasami o profilu operator obrabiarek skrawających.
Zainteresowanie nauką tego zawodu jest duże. Dotyczy ono głównie obróbki skrawaniem na maszynach CNC – ocenia Krzysztof Chaja. – Podstawowe wyroby, czyli blachy perforowane oraz siatki, są wykorzystywane w większości branż metalowych. Dlatego przypuszczamy, że zapotrzebowanie na nie wciąż będzie duże. Nauka w naszej klasie patronackiej jest więc szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu oraz satysfakcjonującej i stabilnej pracy – dodaje.
Szkoła to dopiero początek
Firma ma już trzy klasy patronackie. W pierwszym roku uczniowie uczą się zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach. Od drugiej klasy, jako młodociani pracownicy, w wymiarze 2-3 dni w tygodniu po 6-8 godzin dziennie (zależnie od roku nauki) uczą się w firmie. Zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwie odbywają się też w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
Uczymy tych młodych ludzi m.in. czytania dokumentacji technicznej, dobierania optymalnych dla konkretnego materiału parametrów obróbki skrawaniem i modelowania elementów z różnych metali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Spoczywa na nas spora odpowiedzialność, ponieważ jest to pierwsza praca tych uczniów – podkreśla Krzysztof Chaja.


Łączenie teorii ze szkoły z praktyczną nauką zawodu w firmie stosującej najnowsze rozwiązania znacząco zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę.
Nauka i praca w firmie Perfopol dają uczniom możliwość poznania budowy i konstrukcji maszyn oraz najnowszych technologii wytwarzania części. Realizują konkretne zadania, widzą efekt swojej pracy, a to sprawia im satysfakcję. Uczą się także punktualności i sumienności. W rezultacie absolwenci klasy patronackiej mają bardzo duże szanse na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie – mówi Paweł Brzozowski, kierownik szkolenia praktycznego w ZSZ nr 3 w Starachowicach.
Przedstawiciele spółki starają się jednak elastycznie podchodzić do młodych ludzi i ich zainteresowań. Absolwenci klas patronackich, pracując w firmie, nadal będą mogli się kształcić. Nowych umiejętności nauczą ich pracownicy Perfopolu – przedstawiciele niemal 50 zawodów.
Często ktoś przychodzi do nas jako specjalista obróbki skrawaniem, ale po pewnym czasie dostrzega inne możliwości. Nasi pracownicy zdobywają wiele dodatkowych umiejętności – mówi Krzysztof Chaja.
Spółka włącza się również w kształcenie studentów, współpracując z Politechniką Świętokrzyską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Umożliwiamy studentom realizację praktyk oraz staży. Oferujemy pomoc tematyczną w przygotowaniu prac dyplomowych. Pokrywamy koszty nauki – mówi Paweł Przygoda, dyrektor zarządzający PPUH Perfopol. – Współpracujemy też z uczelniami w prowadzeniu badań i analiz – dodaje.
Moja relacja z tą spółką może być wzorem współpracy uczelni z przemysłem. W Perfopolu powstały prototypy moich generatorów do elektrowni wiatrowych o mocach 3 kW i 15 kW. Przedsiębiorstwo umożliwiło mi badanie małych elektrowni wiatrowych o pionowej i poziomej osi obrotu na dachu swojego budynku, angażując do tych celów swoich pracowników i sprzęt. W firmie zbudowano także elementy silnika wentylatora i hydrogeneratora – produktów wyróżnionych w dwóch kolejnych konkursach Polski Produkt Przyszłości w 2016 i 2017 r. Dzięki wysokim kwalifikacjom i uprzejmości pracowników Perfopolu powstała także seria bezszczotkowych silników nagrodzona medalem na Międzynarodowych Targach STOM-ROBOTICS. Przy realizacji swoich nowych pomysłów zawsze mogę liczyć na życzliwą współpracę z pracownikami spółki – podkreśla dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚK.

Andrzej Rembowski