Przedsiębiorstwa budowlane mają poważny problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby specjalistów. Aby go rozwiązać firma Fabud WKB z Siemianowic Śląskich rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych w Chorzowie.
Początki firmy sięgają 1973 r., kiedy powstało Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Budownictwa Fabud SA. Początkowo skupiało się na budownictwie mieszkaniowym. W 1994 r. poszerzyło swoją ofertę o wielokondygnacyjne garaże i parkingi. Uczestniczyło także w rozwoju sieci krajowych dróg i autostrad. W czerwcu 2007 r. połączyło się z Wytwórnią Konstrukcji Betonowych SA i tak powstało działające do dziś przedsiębiorstwo Fabud WKB SA.
Fabud WKB SA jest jednym z największych w Polsce producentów elementów prefabrykowanych żelbetowych, wykorzystywanych w budownictwie kubaturowym oraz przy budowie dróg i mostów. Zajmuje się ich projektowaniem, produkcją, transportem oraz montażem. Brygady budowlane spółki są w stanie przeprowadzić montaż najbardziej złożonych obiektów budowlanych. Firma bierze udział w realizacji dużych inwestycji – od sklepów wielkopowierzchniowych, przez centra handlowe, biurowce czy stadiony, po budynki instytucji kultury. W swoim portfolio ma takie realizacje, jak biurowiec Silesia Star w Katowicach, Międzynarodowe CentrumTargowo-Kongresowe EXPO w Krakowie, gmach Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie. Była też zaangażowana w budowę pięciu stadionów: Górnika Zabrze, Piasta Gliwice, Śląska Wrocław, Wisły Kraków oraz Stadionu Śląskiego.
Kształcą, ponieważ w „budowlance” brakuje rąk do pracy
Aby zapewnić sobie wykwalifikowanych pracowników, przedsiębiorstwo zdecydowało się na współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie. Porozumienie w tej sprawie podpisano 23 maja. Na jego mocy szkoła i firma współpracują w zakresie kształcenia w zawodach betoniarz-zbrojarz i monter konstrukcji budowlanych. Wybór chorzowskiej szkoły nie był przypadkowy. Wprawdzie placówka w latach 1950-1972 działała jako Zespół Szkół Chemicznych, ale od 1973 r. specjalizuje się w kształceniu w zawodach budowlanych. W należącym do ZSB technikum młodzi ludzie zdobywają zawody technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. W Branżowej Szkole I Stopnia młodzież uczy się zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, a także wielu innych zawodów rzemieślniczych.
Cały czas dostosowujemy ofertę do wymagań rynku pracy. W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzimy dwa nowe kierunki w technikum – technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Branżowej Szkole I Stopnia reaktywujemy natomiast kształcenie w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, a także monter konstrukcji budowlanych. Jeśli chodzi o dwa ostatnie, kształcenie będzie się odbywać w ścisłej współpracy z firmą Fabud – mówi Adam Rudzik, kierownik szkolenia praktycznego w ZSB w Chorzowie.
Spółka zdecydowała się na współpracę w zakresie nauki zawodów budowlanych, ponieważ jej zarząd jest zaniepokojony zauważalnymi od kilku lat problemami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.
W naszej branży w ostatnich latach jest bardzo niewielu absolwentów szkół zawodowych. Współpracując z chorzowskim Zespołem Szkół Budowlanych, mamy nadzieję to zmienić. Wspierając uczniów i dając gwarancję zatrudnienia najlepszym, chcemy zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi zawodami związanymi z branżą budowlaną. Zależy nam także na właściwym przygotowaniu teoretycznymi praktycznym kandydatów do pracy w naszej firmie – wyjaśnia Maciej Czankow, dyrektor produkcji w Fabud WKB SA.
Z opinią o spadku liczby młodych ludzi zainteresowanych kształceniem w zawodach budowlanych zgadza się Monika Kruszyńska, doradca zawodowy w ZSB w Chorzowie: – Zainteresowanie nauką tych zawodów jest niestety znacznie mniejsze niż zapotrzebowanie firm budowlanych na pracowników. Jednak wybór większości uczniów decydujących się na kształcenie w branży budowlanej jest przemyślany. Jednymi z popularniejszych zawodów są te, w których kształci nasza szkoła, tzn. technik budownictwa, technik architektury krajobrazu oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Porozumienie podpisane przez przedstawicieli chorzowskiej szkoły i Fabud WKB SA zakłada, że kształcący się w zawodzie betoniarz-zbrojarz będą mieć praktyki w przedsiębiorstwie jako młodociani pracownicy, natomiast przyszli monterzy konstrukcji budowlanych w warsztatach szkolnych, ale w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem.
Wyróżniającym się uczniom oprócz praktyk chcielibyśmy zaproponować sezonową pracę w czasie wakacji oraz zatrudnienie na stałe po ukończeniu nauki. Będą członkami doświadczonych brygad i krok po kroku przejdą przez różne stanowiska związane z produkcją oraz montażem elementów żelbetowych prefabrykowanych – wyjaśnia Maciej Czankow. – Głównym celem naszej współpracy ze szkołą jest zatrudnianie i dalszy rozwój zawodowy najlepszych absolwentów, którzy będą zainteresowani pracą w naszym zakładzie – dodaje. Szkoła współpracuje z kilkunastoma firmami budowlanymi.
Zakres współpracy z tymi przedsiębiorstwami obejmuje przede wszystkim: organizację praktyk zawodowych i szkoleń dla uczniów, a także pomoc w doposażeniu szkolnego zaplecza dydaktycznego – mówi Adam Rudzik.
Warto związać się z branżą budowlaną
Zarówno przedstawiciele firm budowlanych, jak i szkół podkreślają, że branża budowlana, mimo zawirowań na rynku, w najbliższych latach będzie się rozwijać. A to oznacza stabilną i dobrze płatną pracę dla absolwentów.
Branża budowlana w tym i w przyszłym roku powinna mieć tendencje wzrostowe. Do pewnego spowolnienia dojdzie najprawdopodobniej ok. 2020 r. z uwagi na mocno nieprzewidywalną sytuację na rynkach światowych i cykle koniunkturalne. Główną bolączką tej gałęzi gospodarki jest brak wykwalifikowanych pracowników, co uniemożliwia wykorzystanie w pełni dobrej koniunktury. Wiele wskazuje więc na to, że dobrze przygotowany pracownik nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy ani teraz, ani w przyszłości – przewiduje Maciej Czankow.
Jeszcze optymistyczniej na przyszłość młodzieży kształcącej się w zawodach budowlanych patrzy Adam Rudzik: – Analizując statystyki dotyczące rynku pracy ,można zauważyć, że większość zawodów z branży budowlanej klasyfikowana jest jako deficytowe. Jest więc duże zapotrzebowanie na kadry w sektorze budowlanymi dotyczy to głównie pracowników wykwalifikowanych oraz średniego personelu technicznego – czyli absolwentów techników i szkół branżowych. Dlatego szybko znajdują oni zatrudnienie. Niejednokrotnie już w końcowym etapie nauki podejmują działania, żeby dzień po zakończeniu roku szkolnego podjąć pracę – również w firmach, z którymi nasza szkoła współpracuje.

Monika Kruszyńska zwraca natomiast uwagę, że ukończenie szkoły budowlanej nie oznacza zamknięcia drogi na studia: – W przypadku zawodów nauczanych w technikum możliwości zdobycia pracy są bardzo duże, a zdany egzamin maturalny otwiera drogę na studia. Nasi absolwenci bardzo często łączą pracę z nauką i po ukończeniu szkoły podejmują pracę zawodową, a jednocześnie wybierają studia kierunkowe w trybie niestacjonarnym.
Andrzej Rembowski