Nawiązując do powstającej od czterech lat dokumentacji poświęconej przedsiębiorstwom zaangażowanym w realizację programów rozwoju kompetencji („To przedsiębiorstwo kształci zawodowców”), uporządkowaliśmy artykuły również według branż. Przedsiębiorstwa przedstawione dotychczas w czasopiśmie „My Zawodowcy” reprezentują 15 branż i wspierają kształcenie w ponad  70 zawodach szkolnictwa branżowego – są to np.: dekarz, monter stolarki budowlanej, technik technologii szkła, operator urządzeń przemysłu chemicznego, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektronik, mechatronik, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik górnictwa podziemnego, operator obrabiarek skrawających, technik przemysłu metalurgicznego, drukarz offsetowy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik spedytor, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik mechanik lotniczy. Dobre praktyki dotyczą również inicjatyw skierowanych do studentów i pracowników.
Wkrótce opublikujemy kolejne materiały przygotowane wspólnie z pracodawcami, firmami szkoleniowymi i podmiotami edukacyjnymi. Główne cele artykułów obejmują popularyzację edukacji zawodowej, kształtowanie marki pracodawcy oraz promocję współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania artykułów, serdecznie dziękujemy za inspirującą współpracę oraz gratulujemy pasji, która umożliwia młodym ludziom przygotowanie i realizację planów edukacyjno-zawodowych. Cieszymy się, że w tworzeniu czasopisma uczestniczą również uczniowie, studenci i pracownicy, których wypowiedzi mogą zainspirować osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy. 
Życzymy wielu inspiracji i sukcesów!