Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów Rawag sp. z o.o. w roku szkolnym 2018/2019 objęła w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu patronat nad klasą o profilu technik mechanik. A to – jak zapewniają obie strony – dopiero początek długofalowej współpracy.
Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów Rawag produkcję rozpoczęła w 1970 r. Dzięki kwalifikacjom i doświadczeniu pracowników oraz stosowaniu własnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych spółka jest poważnym graczem na rynku przedsiębiorstw taboru szynowego i autobusowego. Potwierdzają to takie prestiżowe tytuły, jak Firma Godna Polecenia, Gazela Biznesu, Najlepsze w Polsce oraz Wielkopolska Jakość.
Rawag jest producentem nowoczesnych elementów do wagonów pasażerskich, elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, tramwajów, autobusów szynowych, wagonów metra, autobusów i statków. Partnerami spółki są np. Autosan, Koleje Mazowieckie, Metro Warszawa, Newag, Pesa, Solaris, Ursus, zakłady komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Toruniu oraz koncerny zagraniczne, m.in. Alstom, Bombardier, CAF, Hitachi, Talgo, Siemens, Skoda i Stadler.
Firma szczególny nacisk kładzie na trwałość, bezpieczeństwo oraz jakość swoich wyrobów. Do produkcji używa więc wyłącznie materiałów najwyższej jakości, a każdy jej prototyp poddawany jest szczegółowym badaniom przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego.
Dzięki zaangażowaniu utalentowanych zespołów specjalistów nieustannie wprowadzamy inspirujące nowe rozwiązania i udoskonalamy istniejące systemy. Wierzymy, że rozwój technologiczny, inwestycje oraz ciągłe powiększanie parku maszynowego pozwalają na maksymalizację niezawodności naszych produktów. Precyzja i wymiarowa dokładność to nasze atuty – podkreśla dr Paweł Krysiński, dyrektor techniczny RFWW Rawag sp. z o.o. – Niemal wszystkie działy RFWW Rawag funkcjonują zgodnie z założeniami lean-production, co pozwala nam realizować projekty długoterminowe przy stałym obciążeniu, a równocześnie krótką produkcję seryjną, skoncentrowaną na wymogach stawianych nam przez klientów – dodaje.
Przedsiębiorstwo zatrudnia 570 pracowników, w tym 360 wyspecjalizowanych w obróbce aluminium.
Początek długoterminowej współpracy
Firma Rawag zawarła 13 marca 2018 r. umowę patronacką z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. Celem porozumienia jest długofalowa współpraca w zakresie kształcenia m.in. w zawodzie technik mechanik.
Powiat rawicki nazywany bywa zagłębiem metalowym – w samym mieście działają co najmniej trzy duże firmy z branży obróbki metali. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu historycznie związany jest natomiast z kształceniem w zawodzie technik mechanik. To tworzy doskonałą platformę do współpracy, czego efektem było podpisanie porozumienia z firmą Rawag. Czynnikiem sprzyjającym tej współpracy jest także ogromna życzliwośćkierownictwa firmy i – co istotne – obopólny interes w tym partnerstwie – podkreśla Piotr Mosiek, dyrektor ZSZ w Rawiczu.
Dariusz Marchewka, członek zarządu i dyrektor handlowy RFWW Rawag sp. z o.o., zwraca uwagę, że utworzenie klasy patronackiej było decyzją wynikającą z polityki firmy: – Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne i ukierunkowane na nieustanny rozwój jesteśmy wręcz zobowiązani do angażowania się w takie przedsięwzięcia. Po sukcesie studiów dualnych postanowiliśmy poszerzyć projekt o inne poziomy nauczania. Widzimy, że jest to właściwy kierunek dla przedsiębiorstwa tak świadomego swojej pozycji, misji i wizji jak my. Zależy nam, aby młodzież właśnie z nami mogła nabierać doświadczenia i poznać przedsiębiorstwo od strony praktycznej. Chcielibyśmy przekazywać uczniom wartości ważne dla firmy i pozwolić im być częścią organizacji dostarczającej produkty najwyższej jakości najbardziej wymagającym klientom niemalże na całym świecie.
Podpisane porozumienie zakłada m.in. wspólną organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wyposażenie szkoły w maszyny i sprzęt specjalistyczny zgodny z profilem nauczania. Zaplanowano także kontynuację współpracy  przy prowadzeniu kampanii promocyjnych i rekrutacyjnych.
Zainteresowanie zawodem technik mechanik wśród uczniów okolicznych gimnazjów jest wciąż nieadekwatne do potrzeb rynkowych. W dużej mierze przyczyniają się do tego wyobrażenia rodziców i młodzieży o tym zawodzie i pewne stereotypy, np. umorusanego smarem mechanika. Musimy je zmienić, by odnieść sukces – mówi Piotr Mosiek.
W zeszłym roku szkoła rozpoczęła więc wspólnie z firmą Rawag szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, czego efektem jest utworzenie klasy w zawodzie technik mechanik.
Jest w niej jedna uczennica. Kampania nie jest skierowana wyłącznie do chłopców, ponieważ regionalne firmy z branży mechanicznej deklarują chęć zatrudnienia także dziewcząt – podkreśla Piotr Mosiek.
Podczas pierwszego naboru do klasy patronackiej przyjęto 21 osób.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu rekrutacyjnego i spodziewamy się jeszcze lepszych wyników w kolejnych latach. Chcemy, aby nauka w tej klasie była nobilitująca. Celem naszych działań marketingowych w regionie jest pokazanie, że Rawag to nowoczesna firma i młodzi ludzie nie muszą migrować do wielkich miast, żeby być prekursorami w swojej branży – podkreśla dr Paweł Krysiński.
Pakiet korzyści – od klasy patronackiej po studia dualne
W ramach współpracy z rawicką szkołą przedsiębiorstwo udostępnia uczniom nowoczesny park maszynowy oraz zapewnia im opiekę wykształconych i doświadczonych pracowników. To umożliwia młodym ludziom praktyczną naukę zawodu m.in. w zakresie: obsługi obrabiarek skrawających, prac związanych z obróbką ręczną, maszynową i cieplną, montażu urządzeń, piłowania powierzchni płaskich i kształtowych, a także zapoznanie się z tematyką nadzorowania przebiegu produkcji.
Nasi specjaliści służą praktycznymi radami i chętnie dzielą się doświadczeniem z uczniami. Proces i organizacja edukacji są konsultowane ze szkołą, aby skorelować przekazywaną uczniom wiedzę z programami nauczania oraz wymogami zapisanymi w ustawie i rozporządzeniach związanych ze szkolnictwem zawodowym. Rawag pozwala młodym ludziom wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych, organizując dla nich pracę z materiałem, maszynami, procesami i technologiami dostępnymi w przedsiębiorstwie zapewnia dr Paweł Krysiński. – Takie warunki nauki pomagają również uczniom podjąć właściwą decyzję odnośnie ich zawodowej przyszłości oraz rozwiewają wszelkie wątpliwości powstające przy wyborze zawodu czy kolejnych szkół – dodaje.
Dla absolwentów jedną z najważniejszych korzyści wynikających z udziału w programie będzie możliwość podjęcia pracy u jednego z największych pracodawców w regionie. Firma rozważa również przyznawanie premii zakładowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i stypendium branżowego dla najzdolniejszych uczniów Technikum ZSZ w Rawiczu. Zamierza też wspierać uczniów, którzy będą zainteresowani kontynuacją nauki w szkole wyższej.
Planujemy indywidualne formy nagradzania najlepszych uczniów, dla których kolejnym ważnym atutem jest szansa na zatrudnienie w RFWW Rawag, a także zdobywanie doświadczenia w przedsiębiorstwie dającym możliwość poszerzania horyzontów poprzez kontakt ze współpracownikami oraz rówieśnikami z innych krajów – mówi Dariusz Marchewka. – Wykształcenie kadry o odpowiednich kwalifikacjach to jeden z celów przedsięwzięcia. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby z najlepszymi wynikami. Ważne będą również ich zaangażowanie, sumienność czy po prostu chęci. Na pewno do każdego będziemy podchodzić indywidualnie. Mamy też nadzieję, że absolwenci zechcą korzystać z naszych programów studiów dualnych. Dla naszej firmy jest to proces wychowawczy przyszłej kadry – dodaje.
Program „Inventor”
Rozszerzeniem umowy patronackiej jest program „Inventor”. To dodatkowe zajęcia w firmie dla uczniów należących do koła naukowego odbywające się raz w miesiącu. Pierwsze zorganizowano 2 października. Uczestniczyło w nich 12 uczniów klas drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik mechanik. Zwiedzili zakład, poznając specyfikę pracy w poszczególnych działach. Projekt obejmuje zagadnienia z dziedzin mechaniki, mechatroniki i elektrotechniki, np. zasady działania napędów stosowanych w firmie Rawag, montaż napędu, montaż podzespołów elektrycznych, ustawienie oraz regulację elektryczną napędu przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, a także zasady działania maszyn CNC.
Główne cele tego przedsięwzięcia to – dzięki wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstwa – pobudzanie zainteresowań uczniów, rozszerzenie ich wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności z zakresu mechatroniki oraz programowania i obsługi maszyn CNC wyjaśnia Mateusz Pruchnik, nauczyciel w ZSZ w Rawiczu.
W praktyce oznacza to, że uczestniczący w zajęciach nauczą się bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, pogłębią i utrwalą wiedzę zdobytą na lekcjach, poznają zasady organizacji i planowania produkcji, nauczą się współdziałania w grupie i poznają techniki wytwarzania materiałów. Będą mieli również możliwość napisania programu symulującegowykonanie wcześniej zamodelowanego elementu przy wykorzystaniu oprogramowania CAM czy wykonania elementu w centrum obróbczym.
Ich podróż właśnie się rozpoczęła
O tym, że młodzież klas patronackich RFWW Rawag czeka świetlana przyszłość zawodowa, przekonany jest Dariusz Marchewka. Jak tłumaczy, wynika to z faktu, że transport publiczny będzie się dynamicznie rozwijać: – Jak głosi nasze motto Journey starts here, that’s for surewierzymy, że podróże transportem publicznym dopiero się rozpoczynają. Uważamy, że branża jest na etapie prężnego rozwoju. O tym, że nieustannie wskazuje tendencję rosnącą, informują nas nie tylko media. Zauważalne jest przede wszystkim to, że pasażerowie w Polsce i na całym świecie coraz częściej wybierają kolej oraz komunikację miejską jako główne środki transportu. To efekt ich dostępności, bezpieczeństwa, aspektu ekonomicznego oraz komfortu podróży.

Podpisanie porozumienia o współpracy

Od lewej: Krzysztof Kazuń, kierownik szkolenia praktycznego w ZSZ w Rawiczu, dr Paweł Krysiński, dyrektor techniczny RFWW Rawag sp. z o.o. , Piotr Mosiek, dyrektor ZSZ w Rawiczu, Jacek Gwizdek, wicestarosta rawicki, Dariusz Marchewka, członek zarządu i dyrektor handlowy RFWW Rawag sp. z o.o.

Anna Świdurska