Grupa Veolia obchodziła w ubiegłym roku 20-lecie działalności w Polsce. Firma wniosła znaczący wkład w proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego i kształcenia na jego potrzeby. Od kilku lat współpracuje ze szkołami i uczelniami, aby uniknąć problemu luki kompetencyjnej i pokoleniowej.
Veolia to założona w 1853 r. międzynarodowa grupa spółek specjalizujących się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Ma oddziały w 40 krajach i zatrudnia 163 tys. osób. W Polsce działalność rozpoczęła w 1997 r. od usług wodno-ściekowych. Potem rozszerzyła ją o produkcję ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w Poznaniu i w Łodzi. W 2011 r. kupiła sieć ciepłowniczą w Warszawie, a w styczniu 2017 r. ciepłownię w Leżajsku. Dziś jest największym prywatnym dostawcą ciepła. Oferuje także usługi w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.
W Polsce firma działa w 75 miastach. W 41 z nich zarządza sieciami ciepłowniczymi, a w czterech ma elektrociepłownie. Działa poprzez spółkę Veolia Energia Polska (holding) oraz sześć spółek operacyjnych: Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach. Dodatkowo posiada Centrum Usług Wspólnych z siedzibami w Łodzi i w Poznaniu. Siedziba holdingu mieści się w Warszawie.
Grupa Veolia od ponad 20 lat jest sprawdzonym partnerem polskich miast i przemysłu, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów i stale rozwijającym swoją działalność w kraju. Jesteśmy jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Tworzymy i wdrażamy rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętymi przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu – podkreśla Magdalena Bezulska, dyrektor HR grupy Veolia w Polsce.
Różnorodni, ale równi
Veolia zatrudnia w naszym kraju ok. 4,3 tys. pracowników. W polityce personalnej stosuje innowacyjne, sprawdzone w międzynarodowej strukturze grupy, rozwiązania. Każdej nowo przyjętej osobie firma oferuje wsparcie poprzez udział w programach onboardingowych: JIVE w kampusie szkoleniowym we Francji – dla wyższej kadry kierowniczej i dive.pl (lokalna wersja) – dla pozostałych pracowników. Wszyscy pracownicy przechodzą też szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Kształcenie i rozwój to ważne wartości dla grupy Veolia, dlatego oferta szkoleniowa dla pracowników jest bogata.
Wzajemne relacje w pracy opieramy na dialogu pracownik – pracodawca oraz wierze w rozwój zawodowy i osobisty. Dlatego oferujemy wiele szkoleń i programów rozwojowych w kraju i za granicą. Na każdego pracownika przypada średnio 40 godzin szkoleń rocznie – mówi Ryszard Zgorzelski, dyrektor ds. zarządzania wiekiem i benefitami spółki Veolia Energia Polska. – Oferujemy również wiele świadczeń socjalnych oraz promujemy zasadę równowagi między pracą a życiem prywatnym. Na przykład dofinansowujemy karty sportowe i ubezpieczenia NNW nie tylko pracowników, ale także ich bliskich – dodaje.
Przedsiębiorstwo dba ponadto o różnorodność, wdrażając i promując procedury antydyskryminacyjne. Veolia jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, zobowiązującej organizacje do wdrażania i promocji dobrych praktyk oraz upowszechniania zarządzania różnorodnością. Praktycznym tego wyrazem jest równość szans. Firma może się poszczycić m.in. tym, że 35 proc. kadry menedżerskiej stanowią kobiety. To z myślą o ich rozwoju, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, uruchomiono projekt Liderki Veolii.
Nie bez znaczenia jest również to, że firma tworzy wewnętrzny rynek pracy w celu wsparcia  mobilności wewnątrz grupy. Pracownicy Veolii zyskują możliwość pracy i rozwoju w 41 miejscowościach w całym kraju. Firma zapewnia też stabilność zatrudnienia – 93 proc. załogi ma umowy o pracę na czas nieokreślony.
Traktujemy naszych pracowników jako najcenniejszy kapitał. To ich zaangażowanie, wkład i codzienny wysiłek są gwarantem sukcesu firmy. Sami pracownicy w badaniach satysfakcji doceniają najbardziej atmosferę i warunki pracy oraz poczucie bezpieczeństwa, jakie gwarantujemy. Veolia to lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a odpowiedzialność za rozwój dotyczy w znaczącej mierze pracowników. W tym obszarze jesteśmy wzorem dla wielu przedsiębiorstw na świecie. Rozwiązania w dziedzinie zarządzania personelem odpowiadają zarówno potrzebom rozwojowym pracowników, jak i wyzwaniom biznesowym, jakie stoją m.in. przed branżą energetyczną. Jednym z tych wyzwań w najbliższych latach jest luka pokoleniowa – mówi Magdalena Bezulska.
Stawiają czoła luce pokoleniowej
Do 2023 r. na emeryturę odejdzie 889 osób, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych w polskich spółkach grupy. W najbliższych pięciu latach wiek emerytalny osiągnie aż 211 osób zajmujących takie stanowiska, jak dyżurny inżynier ruchu, mistrz, operator/obchodowy, technik/serwisant oraz inspektor nadzoru, na które trudno będzie pozyskać wartościowych następców. Aby wzmocnić i zintensyfikować działania mające na celu zapobieganie deficytowi pracowników, firma realizuje wiele działań edukacyjnych. Jednym z nich jest wdrożony w 2015 r. projekt „Generator”.
Wychodzimy z założenia, że trzeba doceniać potencjał Polaków jak najwcześniej – najlepiej już na etapie szkoły średniej. Idea ta przyświecała grupie Veolia przy tworzeniu projektu „Generator”. Jego celem jest utrzymanie w firmie 100 proc. obecnych kompetencji oraz średniej wieku pracowników na poziomie 47 lat. Poprzez ten program Veolia chce wpływać na wizerunek zawodów związanych z ciepłownictwem, aby młodzi ludzie bez obaw podejmowali pracę w sektorze energetycznym – wyjaśnia Ryszard Zgorzelski.
Program zakłada współpracę spółek grupy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. To umożliwia profesjonalny rozwój uczniów i – w dalszej perspektywie – pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr. Veolia wspiera tworzenie nowego programu nauczania w klasach patronackich o profilu energetycznym. Uczestniczy również w dniach otwartych w szkołach, podczas których pracownicy firmy rozmawiają z uczniami i ich rodzicami, wskazując zalety kształcenia się w zawodach z branży  energetycznej.
Firma współpracuje z pięcioma szkołami: Technikum Energetycznym i Zespołem Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, Technikum Architektoniczno-Budowlanym i Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Z czterema kolejnymi placówkami umowy o współpracy zostaną podpisane jeszcze w tym roku.
Z łódzką szkołą Veolia jest związana już od siedmiu lat. Ma w niej dwie klasy patronackie – energetyczną i elektryczną. Placówka otrzymała sprzęt do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych warsztatów.
Uczniowie naszych klas patronackich mają szansę poznać rzeczywiste środowisko pracy i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe w trakcie praktyk organizowanych w trzeciej klasie. Praktyki odbywają się w największej łódzkiej elektrociepłowni EC-4. Uczniowie zapoznają się z pracą na różnych stanowiskach pod opieką pracowników Veolii – mówi Marzena Cieślak, dyrektor ds. zasobów ludzkich spółki Veolia Energia Łodź. – Firma jest zaangażowana w życie szkoły. Nasi przedstawiciele uczestniczą w organizowanych przez placówkę dniach otwartych, a także biorą udział w jej działaniach promocyjnych. Veolia wspiera szkołę w czasie Łódzkich Targów Edukacyjnych oraz w projektach na rzecz popularyzacji szkolnictwa zawodowego realizowanych m.in. przez lokalne media – dodaje.
Działania firmy skierowane są również bezpośrednio do uczniów – najlepszym z nich Veolia Energia Łódź funduje stypendia, a na zakończenie szkoły – atrakcyjne oferty zatrudnienia.
Absolwenci klas patronackich mogą liczyć na adekwatne do swojego wykształcenia oferty pracy w firmie. Veolia i łódzka szkoła wspólnie pomagają się odnaleźć absolwentom na rynku pracy i znaleźć stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie. Dzięki tej współpracy Veolia ma dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także promuje swoją markę wśród młodzieży zainteresowanej kształceniem się i rozwojem zawodowym w kierunkach technicznych. Szkoła z kolei zyskała nowocześnie wyposażone pracownie, korzysta ze wsparcia w działaniach promocyjnych, a przede wszystkim może przedstawić kandydatom atrakcyjną ofertę edukacyjną, która obejmuje nie tylko zdobycie wiedzy, ale także aktywizację na rynku pracy po zakończeniu kształcenia – podkreśla Marzena Cieślak.
Wieloletnia, wielowymiarowa współpraca owocuje
Veolia współpracuje również z politechnikami: poznańską, warszawską i łódzką. Oferuje tym uczelniom merytoryczne wsparcie w przygotowaniu programów kształcenia uwzględniających kierunki rozwoju energetyki. Corocznie w elektrociepłowniach grupy organizowane są praktyki i staże oraz dni otwarte dla studentów. Firma współpracuje z uczelniami także przy organizacji konferencji i projektów naukowych.
Ponadto od 2010 r. Veolia wspólnie z uczelniami organizuje konkursy na pracę inżynierską o tematyce związanej z branżą energetyczną.
Laureaci tego konkursu mogą wziąć udział w międzynarodowym tygodniu Veolia Summer School w paryskim Campusie Veolii. Dzięki spotkaniom ze studentami z całego świata polscy reprezentanci mają możliwość poznania specyfiki i wszystkich obszarów działalności Veolii. Stają się również ambasadorami polskiej myśli technicznej i naszej marki, a część z nich znajduje zatrudnienie w spółkach grupy – mówi Ryszard Zgorzelski.
W czasie wieloletniej współpracy z uczelniami i szkołami Veolia wspierała młodych ludzi również m.in. poprzez organizowanie szkoleń i konsultacji dotyczących aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. W zajęciach prowadzonych przez pracowników Fundacji Veolia na uczelniach wzięło udział ok. 2 tys. studentów.
Anna Świdurska


Wiktor Maciejewski, 
technik energetyk, absolwent Technikum nr 9 w Łodzi, pracownik firmy Veolia

Gdy zdecydowałem, że chcę iść do technikum, szukałem takiego, które ma klasy patronackie. Jak już firma angażuje się w coś takiego, to nie po to, żeby uczniowie w trakcie praktyki kserowali dokumenty czy parzyli kawę. Trafiłem do klasy, której patronem była firma Veolia. Gdy rozpoczęliśmy praktykę, od razu dostaliśmy konkretne zadania związane z funkcjonowaniem zakładu. Nie lubię uczyć się teorii. wolę rozwiązywać praktyczne problemy, a w szkole nauka zawodu właśnie na tym polegała. Uczyliśmy się na sprzęcie dostarczonym przez firmę. W trzeciej klasie dostałem nawet stypendium. Mieliśmy kontakt ze specjalistami, którzy na co dzień zajmują się energetyką. słowem, przykłady z życia wzięte. W trzeciej klasie zbudowaliśmy nawet węzeł cieplny, który do dziś służy szkole. Propozycję pracy dostałem zaraz po ukończeniu nauki. pracuję na stanowisku obchodowego kotłowni. To ciekawe zajęcie. Każdego dnia dzieje się coś innego. dzięki mojej pracy ludzie mają w domach ciepło i prąd, a w kranie ciepłą wodę. W elektrociepłowni większość rzeczy odbywa się automatycznie. Ważne jest, żeby wszystko działało jak należy. Jest mnóstwo czujników i mierników, które trzeba obserwować. Jeśli dzieje się coś niepokojącego, należy reagować.
Firma bardzo promuje samorozwój. Inwestuje w pracowników, bo chce mieć dobrych specjalistów. To uczciwy układ.

Nagrody dla Veolii
Spółki grupy Veolia w Polsce są laureatami ponad 60 prestiżowych nagród oraz odznaczeń za działalność biznesową i społeczną. Na przykład na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w 2017 r. firmę – jako modelowego inwestora zagranicznego – uhonorowano nagrodą „Inwestor bez granic”. W tym samym roku Europejskie Centrum Biznesu przyznało jej statuetkę Bursztyn Polskiej Gospodarki – to tylko jedna z wielu nagród za innowacyjny projekt „Inteligentna sieć ciepłownicza w Warszawie”, który pomaga przekształcać stolicę zgodnie z modelem inteligentnego miasta (smart city). W 2015 r. w trakcie obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej uczelnia przekazała spółce Veolia Energia Warszawa pamiątkowy złoty medal jako jednemu z najważniejszych jej partnerów w Polsce. Grupa otrzymała również m.in. wyróżnienie w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz wiele certyfikatów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami za najlepsze praktyki HR.