Holding-Zremb Gorzów, renomowany producent konstrukcji stalowych, od wielu lat wspiera edukację młodzieży. Przedsiębiorstwo objęło patronat nad klasą kształcącą w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń w gorzowskim Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz pomaga uczniom zainteresowanym pracą w zawodzie spawacza. Firma przygotowała również ofertę praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Holding-Zremb Gorzów SA to firma z tradycjami i doświadczeniem zdobywanym od 1955 r. Działalność rozpoczął pod nazwą Gorzowskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Materiałów Budowlanych. Specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych dla firm z branż maszynowej i energetycznej.
Spółkę tworzą cztery oddziały: Rembud-Zremb, Metpol-Barlinek, Meprozet-Drezdenko oraz Ocynkownia-Drezdenko. Rembud-Zremb realizuje zamówienia produkcji powtarzalnej, oferując m.in. konstrukcje stalowe suwnic, korpusy maszyn, elementy wyposażenia hut, konstrukcje dla sektora energii odnawialnej oraz konstrukcje nośne maszyn i urządzeń, a także usługi w zakresie obróbki skrawaniem. Metpol-Barlinek specjalizuje się w wykonawstwie spawanych i skręcanych konstrukcji stalowych, do których należą m.in. konstrukcje przestrzenne, przepustnice i zasuwy do wyposażenia elektrowni i cementowni, palety transportowe i naczepy, obudowy i korpusy maszyn oraz konstrukcje offshore. Oferta oddziału Meprozet‑Drezdenko obejmuje lekkie konstrukcje stalowe, m.in. drabiny, schody, poręcze, platformy do wyposażenia dźwigów samojezdnych oraz suwnic portowych obsługujących portowe terminale kontenerowe. Ocynkownia-Drezdenko dysponuje nowoczesną linią powierzchniowej obróbki chemicznej i specjalizuje się w usługach cynkowania ogniowego. Odbiorcami wyrobów holdingu są m.in. kontrahenci z Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii i USA.
Stal to ich pasja
Holding-Zremb Gorzów stawia na zaawansowane technologicznie rozwiązania i społeczną odpowiedzialność prowadzonej działalności. Znajduje to potwierdzenie w wielu certyfikatach i wyróżnieniach biznesowych. W 2005 r. przedsiębiorstwo uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001, a w 2015 r. certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem.W 2022 r. spółka zdobyła Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii Innowacyjne Duże Przedsiębiorstwo za wprowadzenie nowej metody cynkowania, która zapewnia stabilne cechy pokryć cynkowych oraz zmniejsza liczbę dodatkowych operacji technologicznych, zużycie materiału i energii oraz emisję zanieczyszczeń. Ponadto tylko w latach 2021-2023 holding został uhonorowany takimi tytułami i certyfikatami, jak Dobra Firma w kategorii Najlepszy Inwestor i Firma Wspierająca Inwestycje, Efektywna Firma, Firma Godna Polecenia, Lubuski Lider Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Nawigator Biznesu MOF GW w kategorii Biznes Świadomy Społecznie, Wiarygodny Partner w Biznesie, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator, a także wyróżnieniami w rankingach Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu i Gepardy Biznesu.
Stal jest naszą pasją. Wieloletnie doświadczenie w produkcji dla przemysłu maszynowego i energetycznego ugruntowało stabilną pozycję rynkową oraz zapewniło solidne fundamenty kapitałowe spółki. Bezustanne poszukiwanie rynków zbytu, poszerzanie działalności i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia ciągły rozwój i zdobywanie zaufania nawet najbardziej wymagających klientów na całym świecie. W tym roku zrobiliśmy kolejny krok w kierunku zwiększenia renomy, rejestrując unijny znak towarowy słowno-graficzny ZREMB Gorzów Wlkp. Dla zarządu spółki prowadzenie firmy to nie tylko biznes, ale również pełna świadomość ekonomiczna i społeczna, poczucie odpowiedzialności za pracowników oraz zaangażowanie w rozwój miasta i regionu – podkreśla Roman Mizerny, prezes zarządu Holding-Zremb Gorzów.
W oddziałach grupy pracuje ponad 400 osób. Oprócz dostępu do najnowszych technologii firma oferuje pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wynagrodzenie na poziomie rynkowym oraz benefity z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dba też o efektywną komunikację i przyjazną atmosferę. Strategia EB obejmuje również projektowanie ścieżek karier.
Holding-Zremb Gorzów sukces zawdzięcza sumiennej, wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze pracowniczej. Zatrudniamy monterów konstrukcji stalowych, operatorów maszyn CNC, spawaczy, mechaników, elektryków, ślusarzy, malarzy konstrukcji stalowych oraz pracowników kontroli jakości, w tym specjalistów w zakresie badań UT, czyli nieniszczących badań ultradźwiękowych – mówi Sylwester Kubała, dyrektor ds. marketingu i handlu w spółce Holding-Zremb Gorzów.
Szansa dla przyszłych mechaników, monterów i spawaczy
Zarząd firmy daje również szansę uczniom gorzowskich szkół na zdobycie umiejętności zawodowych i doświadczenia pod okiem specjalistów. W 2009 r. nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Mechanicznych, który od 2021 r. z Zespołem Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego tworzy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To szkoła, która uwzględnia potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia nr 5, Technikum Budowlanego i Samochodowego nr 1 oraz Technikum Mechanicznego nr 5 kształcą się w 26 zawodach – są to na przykład automatyk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, technik budownictwa, technik budowy dróg, technik transportu drogowego, technik mechanik, technik automatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik spawalnictwa, technik logistyk, technik spedytor czy technik technologii drewna. Holding objął patronat nad klasą kształcącą w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń – spawacz. Zdobycie wiedzy praktycznej i doskonalenie umiejętności oferuje też uczniom technikum.
Współpraca z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oparta jest na obopólnych korzyściach. Uczącym się w technikum dajemy możliwość odbywania praktyk oraz finansujemy egzaminy spawalnicze wytypowanym przez placówkę uczniom szkoły branżowej. Opracowaliśmy ponadto program stypendialny dla chcących po zakończeniu nauki podjąć pracę w naszej firmie. Corocznie organizujemy płatne praktyki wakacyjne dla czterech uczniów technikum oraz fundujemy stypendia kilku chętnym z klasy drugiej lub trzeciej szkoły branżowej – mówi Sylwester Kubała. – Zdajemy sobie sprawę, że będą to dobrze wykwalifikowani pracownicy, których potrzebujemy – podkreśla.
Uczniowie klasy patronackiej poznają organizację i warunki przyszłej pracy oraz realizują wiele zadań praktycznych.
– Doskonalą czytanie rysunku technicznego, zapoznają się z użytkowaniem obrabiarek skrawających oraz poznają procesy produkcji maszyn i urządzeń. Mają również możliwość zapoznania się z oceną jakości montażu i wyrobów – mówi Sylwester Kubała.
Oferta dla studentów kierunków technicznych
Przedsiębiorstwo oferuje praktyki zawodowe również studentom Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Propozycja jest skierowana do kształcących się na kierunkach automatyka i robotyka, energetyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa oraz mechanika i budowa maszyn. Holding-Zremb planuje też realizację programu stażowego.
W najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć współpracę z Akademią im. Jakuba z Paradyża w zakresie organizacji staży dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz energetyka. Zgłosiliśmy już chęć udziału w tym projekcie. Liczymy na pozyskanie dzięki temu wyższej i średniej kadry zarządzającej – mówi Sylwester Kubała.
MAGDALENA ŁABUZA
DYREKTOR CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
I BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim jest sercem kształcenia zawodowego w mieście oraz największą inwestycją edukacyjną w północnej części województwa lubuskiego. Kształci w zawodach z takich branż, jak transport, motoryzacja, spedycja, logistyka, budownictwo, automatyka, mechanika, instalacje i stolarstwo. Proces dydaktyczny prowadzony jest wykorzystaniem nowoczesnych panelowych zestawów edukacyjnych, symulatorów oraz pomocy dydaktycznych opartych na wirtualnej rzeczywistości. Największym atutem naszej szkoły są jednak pracownie zawodowe z parkiem maszynowym, którego elementy były konsultowane z pracodawcami, aby odpowiadał potrzebom rynku pracy.
Filarem, na którym opiera się działalność CEZiB, jest ścisła współpraca z pracodawcami. Obejmuje ona organizację praktyk, wizyty studyjne, spotkania pracodawców z rodzicami, finansowane przez pracodawców systemy stypendialne dla najlepszych uczniów, opłacane przez firmy dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli, szkolenia branżowe dla nauczycieli, wspólne akcje promujące szkolnictwo branżowe czy wprowadzanie do podstawy programowej dodatkowych, odpowiadających potrzebom pracodawców treści.
Holding-Zremb Gorzów SA – mocno osadzony na lokalnym i regionalnym rynku pracy – wyznacza kierunki i obszary współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Przedsiębiorstwo wspiera szkołę nie tylko merytorycznie, ale też systematycznie przekazuje materiały dydaktyczne, co przy obecnych cenach metali jest nieocenione. Uczniowie często odwiedzają spółkę, poznają park maszynowy, mogą się przekonać, jakie są rzeczywiste warunki pracy. Firma obejmuje systemem stypendialnym najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz finansuje im egzamin spawalniczy.
Współpraca CEZiB ze spółką Holding-Zremb Gorzów daje obu stronom wymierne korzyści. Do pracodawcy trafiają absolwenci szkoły dobrze przygotowani do realizowania zadań zawodowych. Szkoła natomiast otrzymuje realne wsparcie w procesie dydaktycznym i w obszarze promocyjnym, a nasi uczniowie mają dostęp do nowych rozwiązań i technologii stosowanych w branży metalowej.
ROMAN MIZERNY
PREZES ZARZĄDU
HOLDING-ZREMB GORZÓW SA
Jesteśmy grupą powstałą w wyniku przekształceń kapitałowych spółki, której tradycje sięgają 1955 r. Firma zatrudnia około 400 pracowników w czterech oddziałach: Metpol-Barlinek, Meprozet‑Drezdenko, Rembud-Zremb oraz Ocynkownia-Drezdenko.
Nieustannie rozwijamy naszą działalność. Na przykład w 2020 r. w oddziale Rembud‑Zremb w Gorzowie Wielkopolskim została oddana do użytku nowa hala produkcyjna, w której umieściliśmy nowoczesną maszynę CNC TOS WRD 150Q. To zwiększyło możliwości produkcyjne zakładu.
Mamy świadomość, że największą wartością przedsiębiorstwa jest wysoko wykwalifikowana kadra. To ona zapewnia najwyższą jakość wykonywanych przez nas wyrobów i usług. Dlatego Holding-Zremb Gorzów wspiera edukację zawodową młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. W 2009 r. podjęliśmy współpracę z Zespołem Szkół Mechanicznych, a w 2021 r. zawarliśmy umowę patronacką z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Uczniom kształcącym się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń o specjalizacji spawacz zapewniamy finansowanie egzaminu na uprawnienia spawalnicze. Realizujemy także program umów stypendialnych dla uczniów szkoły branżowej i technikum. Oferujemy też możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz organizujemy spotkania w celu zaprezentowania młodzieży profilu naszej działalności.
W ramach współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz dzięki zaangażowaniu jego dyrektor Magdaleny Łabuzy i wicedyrektora Piotra Puzio bierzemy również udział w Gorzowskich Targach Edukacyjnych oraz Dniach Otwartych CEZiB.

Anna Świdurska