W kształceniu piekarzy najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką. Dzięki w taki sposób wykształconym pracownikom piekarnia „Rogalik” w Trzciance od lat oferuje pieczywo o wysokich walorach jakościowych i zdrowotnych.
W piekarnictwie poszukiwani są fachowcy o wysokich kwalifikacjach. Rynek pracy oczekuje profesjonalistów ze znajomością tradycyjnych technologii wytwarzania, których zaangażowanie oraz fachowość przyczynią się do uzyskania pieczywa o pożądanych walorach smakowych i zdrowotnych. Najlepszym sposobem na zapewnienie w firmie takich specjalistów jest ich kształcenie praktyczne.
Nagradzana jakość

Piekarnia„Rogalik”w Trzciance działa od 1992 r. Powstała na bazie piekarni należącej do gminnej spółdzielni. Jej założycielami są Wiesława i Janusz Dudek. Jest najbardziej rozpoznawalną marką w branży piekarniczej w regionie. Motto firmy brzmi „Dobra jakość – dobre zdrowie”. Firma prowadzi działalność piekarniczo-ciastkarską. W jej asortymencie znajduje się ponad 80 rodzajów pieczywa i wyrobów półcukierniczych. Specjalnością zakładu jest chleb – wypieka się go ponad 30 rodzajów. Do najpopularniejszych, rozpoznawalnych na regionalnym rynku, wyrobów piekarniczych„Rogalika” należą: chleb wieloziarnisty, chleb staropolski z dodatkiem serwatki i chleb wiejski z ziemniakami. Do wyrobu pieczywa wykorzystywane są tylko najlepsze, starannie wyselekcjonowane surowce. Zgodnie ze swoim hasłem firma stawia na jakość. Zakład przeszedł pomyślnie audyt wdrożenia systemu HCCP, który daje gwarancję, że produkowana przez niego żywność jest zdrowa i przygotowywana w higienicznych warunkach. Wdrażanie systemu HCCP wiązało się z modernizacją piekarni.
„Rogalik”zatrudnia 25 pracowników. Ich praca została wielokrotnie wyróżniona w konkursach regionalnych i ogólnopolskich oraz podczas targów. W 2012 r. piekarnia otrzymała tytuł Rubinowy Hit z trzema gwiazdami za działania na rzecz edukacji młodzieży w dziedzinie piekarnictwa i cukiernictwa.
Kształcenie dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia

Sukces nie byłby możliwy bez odpowiedniej załogi. Jej trzon stanowią obecni i byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance.
Piekarnia „Rogalik” to atrakcyjny, wzorowy pracodawca, który uczestniczy w życiu szkoły. Wielu uczniów decyduje się na rozpoczęcie edukacji w naszej szkole, gdyż liczy właśnie na praktykę i późniejsze zatrudnienie w tym zakładzie – mówi Anna Nitschke, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance. – Mamy klasy, w których uczymy kilku zawodów. Wśród nich jest zawód piekarza – dodaje.
Współpracujemy z tą szkołą od wielu lat. Wszyscy nasi uczniowie zarówno obecni, jak i ci, którzy ukończyli naukę, kształcili się właśnie w niej – mówi Piotr Złociński, kierownik piekarni. – W kształceniu zawodowym ważne jest integrowanie teorii z praktyką, poprzez doskonalenie podczas praktycznej nauki zawodu kompetencji nabytych w trakcie zajęć ogólnokształcących. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i zawodowej zwiększa umiejętności zawodowe, a tym samym sprawia, że absolwenci mogą sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy – dodaje.
Właściciele piekarni „Rogalik” podejmują działania wspomagające rozwój każdego uczącego się. Są one dostosowane do potrzeb, wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów. Pracownicy trzcianeckiej piekarni dbają także o to, żeby uczniowie nie zniechęcili się do zawodu i w nim pracowali.
Dbamy o dobre relacje ze szkołą. Brak współpracy pomiędzy szkołą a naszym zakładem zakłócałby proces właściwego kreowania rozwoju zawodowego przyszłych piekarzy – podkreśla Piotr Złociński.
Liczą się praktyczne umiejętności

Pierwszoklasiści trzcianeckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mają dwa dni zajęć tygodniowo w piekarni, a uczniowie klas drugiej i trzeciej – trzy dni praktyk. Uczą się między innymi przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich, sporządzania półproduktów piekarskich, dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa, a także obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.
Główny nacisk kładziemy na uświadamianie, jak ważne jest dostarczenie na rynek pieczywa dobrej jakości oraz o wysokich walorach zdrowotnych – wyjaśnia Piotr Złociński. – Uczymy, że aby otrzymać dobrej jakości pieczywo, muszą zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców mogą wytwarzać ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtować wyroby, wypiekać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz przygotować do sprzedaży – dodaje.
Podczas nauki w piekarni „Rogalik” uczniowie są obserwowani przez starszych kolegów. W ten sposób oceniany jest ich potencjał do wykonywania zawodu. Sprawdzane jest to, jak radzą sobie ze stawianymi im zadaniami.
Najlepszym oferujemy pracę. Niestety, mimo naszego zaangażowania w przekazanie im stosownej wiedzy, nie wszyscy wykorzystują właściwie swoje predyspozycje – mówi Janusz Dudek.
Aby zainteresować zawodem nowe osoby, piekarnia organizuje pokazy piekarnicze, podczas których uczniowie prezentują umiejętności nabyte w trakcie praktycznej nauki zawodu. Umiejętności te dotyczą zarówno wyrobów tradycyjnych, jak i wykonania eksponatu artystyczno-wystawienniczego. Stworzenie tego ostatniego polega na uformowaniu ze specjalnie przygotowanego ciasta chleba okolicznościowego, świątecznego, weselnego. Wszystkie elementy w eksponacie muszą być jadalne. Każdy element musi być wykonany podczas pokazu.
Pokazy organizowane są co roku na wiosnę. W tym roku był to już trzynasty pokaz. Biorą w nich udział nie tylko uczniowie i ich mistrzowie z piekarni „Rogalik”, ale też zaproszeni piekarze z całej Wielkopolski. Impreza ma charakter współzawodnictwa, ale liczy się przede wszystkim podnoszenie umiejętności i dzielenie się doświadczeniem – mówi Anna Nitschke.
Warsztaty podnoszą rangę zawodu. Dają też możliwość nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami. Stanowią ponadto przygotowanie do egzaminu zawodowego.
Andrzej Rembowski