JOANNA KUBIT
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NAFTOWO-GAZOWNICZYCH
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie nosi imię Ignacego Łukasiewicza, innowatora i wynalazcy, wybitnego Polaka, inicjatora powstania szkolnictwa zawodowego, kształcącego dla branży wiertniczo‑eksploatacyjnej. Ta wspaniała spuścizna powoduje, że robimy wszystko, aby łączyć tradycję z nowoczesnością. Od 75 lat edukujemy przyszłych pracowników szeroko rozumianego sektora naftowo-gazowniczego. Ponad 25 tys. absolwentów szkoły zostało zatrudnionych w wielu dziedzinach gospodarki. Obecnie oferujemy naukę w zawodach: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik geolog, technik logistyk i technik spawalnictwa.
By osiągnąć sukces, krośnieńska Naftówka współpracuje z PGNiG z Grupy Orlen. Wsparcie merytoryczne partnera branżowego pozwoliło wprowadzić do programu elementy kształcenia dualnego. To pozytywnie wpływa na jakość i efektywność kształcenia oraz na perspektywę znalezienia pracy przez absolwentów szkoły. Możliwość odbywania praktyk zawodowych u pracodawcy, tworzenie certyfikowanych ośrodków egzaminacyjnych, pozyskiwanie pracowników PGNiG jako egzaminatorów oraz systematyczne szkolenia nauczycieli – to zaledwie kilka ze wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. Nieocenione jest również wsparcie w tworzeniu i modyfikowaniu programów nauczania oraz wspólne organizowanie ważnych zarówno dla szkoły, jak i PGNiG wydarzeń. Razem oddziałujemy na środowisko lokalne i kultywujemy tradycje.
Szkoła dużą wagę przywiązuje do wdrażania innowacji programowych, ponieważ branża, dla której kształci, prężnie się rozwija. Wdrażanie innowacji pozwala nauczycielom być na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Obecnie najważniejszą z nich jest „Magazynowanie wodoru w kawernach solnych”, realizowana w ramach programów nauczania dla zawodów technik wiertnik i technik górnictwa otworowego.
Technologie wodorowe nasza szkoła popularyzuje, organizując coroczny rodzinny piknik naukowy H2 Krosno. W tej inicjatywie wspierają nas Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a także partner szkoły – Orlen. Nauczanie o wykorzystaniu wodoru oraz innych paliw alternatywnych to dla szkół nowe wyzwanie, a nasza placówka za wiele inicjatyw w tym zakresie otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szkoła jest też laureatem wielu konkursów, na przykład Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego.
W kwietniu otrzymaliśmy radosną wiadomość, że przy krośnieńskiej Naftówce powstanie branżowe centrum umiejętności. Będzie ono doskonale wyposażonym laboratorium naukowym, w którym wspólnie z partnerami branżowymi będziemy prowadzić praktyczną naukę zawodu. Pozwoli nam to wprowadzać nowe kwalifikacje rynkowe w obrębie zawodów, w których kształcimy. To ogromne wyzwanie, szansa na rozwój i wdrażanie technologii zgodnie z potrzebami rynku pracy.