ANDRZEJ GRZEŚKOWIAK
WICEDYREKTOR DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU
Postęp technologiczny, automatyzacja i sztuczna inteligencja mają wpływ na strukturę rynku pracy, a niektóre zawody mogą ewoluować lub zaniknąć. Jednym z wyzwań, przed którym stoi edukacja, jest konieczność dostosowania się do tych zmian. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Rozumiejąc te potrzeby, kilka lat temu utworzyliśmy nowe kierunki kształcenia – technik automatyk i technik robotyk. Umiejętności programowania, sterowania procesami i obsługi robotów są coraz częściej poszukiwane w różnych sektorach gospodarki. Nowoczesne pracownie automatyki i robotyki umożliwiają naszym uczniom praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
W Zespole Szkół Łączności w Poznaniu działają także Cisco Networking Academy, Huawei ICT Academy i MicroTik Academy. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji wysokiej jakości materiały dydaktyczne i narzędzia do nauki z zakresu ICT. Programy szkoleniowe obejmują m.in. takie dziedziny, jak sieci komputerowe, telekomunikacja, chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja i big data. Uczniowie uczestniczący w programach tych akademii mogą zdobyć uznawane na całym świecie certyfikaty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności.
Doświadczenie zawodowe i pomoc w lepszym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy zapewniają również praktyki zawodowe i staże letnie. Przebywanie w środowisku przemysłowym wzbogaca wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole oraz umożliwia lepsze zrozumienie procesów przemysłowych. Młodzi ludzie mają ponadto okazję przyswajać umiejętności miękkie, jak komunikacja, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów czy zarządzanie czasem. Mogą także kształtować umiejętności organizacyjne i samodyscyplinę. To wyróżnia naszych absolwentów na tle innych kandydatów podczas aplikowania na studia lub szukania pracy.
Uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu biorą także udział w olimpiadach technicznych, co pozytywnie wpływa na rozwój ich umiejętności, motywację do nauki, budowanie pewności siebie, a także ich edukacyjne i zawodowe perspektywy.
Tworzenie marki szkoły, popularyzacja kształcenia zawodowego oraz promocja współpracy szkoły z różnorodnymi przedsiębiorstwami są kluczowe dla budowania atrakcyjnego środowiska edukacyjnego i zapewnienia uczniom optymalnych możliwości rozwoju zawodowego.