Grupa Veolia od kilku lat współpracuje ze szkołami i uczelniami z Łodzi, Poznania i Warszawy. Realizuje m.in. program „Generator”, umożliwiający niemal 100 uczniom i studentom rocznie odbywanie praktyk i staży w społkach grupy. W styczniu zawarła umowy z kolejnymi szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Tym razem spółka Veolia Wschód podjęła współpracę ze szkołami w Kraśniku i Zamościu.
Veolia Wschód sp. z o.o. została utworzona w 2013 r. w wyniku połączenia przedsiębiorstw Ciepłowniczych z Zamościa, Kraśnika, Świdnika i Międzyrzeca Podlaskiego. Zajmuje się przede wszystkim produkcją i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, a także produkcją energii elektrycznej. W 2017 r. do spółki włączono system ciepłowniczy w Leżajsku, a w marcu 2019 r. firma została właścicielem spółki ciepłowniczej Gamrat Energia sp. z o.o. Veolia Wschód należy do grupy Veolia term, a ta z kolei jest jedną z sześciu spółek operacyjnych grupy Veolia. Veolia to międzynarodowe przedsiębiorstwo, specjalizujące się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Ma oddziały w 40 krajach i zatrudnia 163 tys. osób. W Polsce działa od 1997 r. Jest największym prywatnym dostawcą ciepła. Oferuje także usługi w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.
Edukacja i praca wśród ludzi pełnych energii
Veolia zatrudnia w Polsce ok. 4,3 tys. pracowników. W polityce personalnej stosuje rozwiązania sprawdzone w międzynarodowej strukturze grupy. Za stosowanie najlepszych praktyk HR Veolia otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz wiele certyfikatów Polskiego Stowarzyszenia  Zarządzania Kadrami. Aby zapobiegać deficytowi pracowników, grupa podejmuje wiele działań edukacyjnych. Jednym z nich jest wdrożony w 2015 r. projekt „Generator”, który zakłada współpracę spółek grupy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Pisaliśmy o nim w ósmym numerze magazynu „My Zawodowcy”.
Współpraca firm ze szkołami jest jednym z pozytywnych trendów na rynku pracy. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu na linii pracodawca – szkoła można uzyskać synergię kształcenia zawodowego. W jej wyniku pracodawcy, którzy angażują się w edukację zawodową uczniów, mają w przyszłości szanse na zatrudnienie wykwalifikowanych i znających firmę pracowników. Szkoły natomiast zyskują dostęp do często unikatowej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także wsparcie w wyposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych. Mogą też konsultować program nauczania zawodu bezpośrednio z przedstawicielami firm – mówi Ryszard Zgorzelski, dyrektor HR ds. zarządzania wiekiem i benefitami spółki Veolia Energia Polska.
Efektem współpracy szkoły z firmą są też oferty pracy dla najlepszych absolwentów. Jakich cech u kandydatów oczekują rekruterzy Veolii?
Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby kandydat do pracy przejawiał gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbał o powierzone mu mienie. Idealny kandydat powinien być także elastyczny. Firmy stawiają na wielozadaniowość, która wspomaga wiele procesów i umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Największe szanse na rozwój i możliwość awansu mają więc osoby otwarte na wyzwania i zdeterminowane do działania w zmieniających się warunkach – wyjaśnia Ryszard Zgorzelski. – Nauka w szkole to naturalnie czas na zebranie pierwszych doświadczeń, ale też okres, kiedy obserwujemy przyszłego pracownika – jego zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i zainteresowanie środowiskiem pracy w firmie. Decyzja o kształceniu w szkole zawodowej w klasach o profilu energetycznym jest zatem pierwszym krokiem do pracy wśród ludzi pełnych energii – dodaje.
Kolejne edukacyjne wyzwania
Spółka Veolia Wschód zatrudnia 232 osoby. W związku z realizacją kolejnych projektów planuje powiększyć zespół.
Poszukujemy elektryków i elektromonterów z wykształceniem średnim oraz pracowników z wykształceniem wyższym o profilach: ciepłownik, energetyk, elektroenergetyk i sieciowiec o specjalności sieci cieplne – wymienia Janusz Lewicki, prezes zarządu spółki Veolia Wschód. – W ostatnich latach systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów szkół o profilu elektrycznym, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu. Najprawdopodobniej będzie ono nadal zwiększało się w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz pogłębiającą się luką pokoleniową – dodaje.
Firma zaangażowała się więc w kształcenie kadr – 4 stycznia zawarła umowę patronacką z Zespołem Szkół nr 3 w Kraśniku (patronatem zostaną objęci uczniowie Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkoły I stopnia), a 21 stycznia podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. Głównym celem tych przedsięwzięć jest współdziałanie w zakresie kształcenia w zawodach elektryk i technik elektryk. Zaplanowano m.in. zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów oraz staże dla absolwentów.
Celem współpracy jest systematyczne unowocześnianie procesu kształcenia uczniów oraz bazy dydaktycznej szkół, uwzględniając przy tym najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne w branży elektrycznej. Młodzi ludzie będą mieli możliwość zapoznania się z bazą energetyczną spółki, procesem dystrybucji energii elektrycznej oraz procesami technologicznymi. Naszym zadaniem jest motywowanie ich do zdobywania wiedzy i umiejętności, a także popularyzowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji poprzez organizowanie szkoleń i zachęcanie do zdobywania certyfikatów potwierdzających te kwalifikacje – podkreśla Janusz Lewicki.
Ponadto szkoła w Kraśniku otrzyma sprzęt specjalistyczny zgodny z kierunkiem kształcenia, a pracownie zawodowe szkoły w Zamościu zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne związane z realizacją treści programowych.
Promują edukację zawodową
Veolia Wschód, podobnie jak inne spółki grupy, zaplanowała współpracę ze szkołami w prowadzeniu kampanii promocyjnych i rekrutacyjnych.
Na przykładzie współpracy Veolii ze szkołami w Łodzi, Poznaniu i Warszawie zauważyliśmy, że świadomość zapotrzebowania na techników na rynku pracy dodaje młodym ludziom odwagi w wyborze tej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Daje im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, co z kolei przekłada się na spokojne planowanie życia rodzinnego. Wszystko zależy jednak od chęci młodego człowieka do nauki danego zawodu i przekonania, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe nie zamyka drogi do dalszego rozwoju. Edukację ogólną zawsze można uzupełnić, a praktyki zawodowej niestety nie zdobędzie się w liceum podkreśla Janusz Lewicki.
Dlatego przedstawiciele grupy uczestniczą w targach edukacyjnych, dniach otwartych i spotkaniach w szkołach, podczas których rozmawiają z uczniami i ich rodzicami.

– 
Wskazujemy zalety kształcenia się w zawodach związanych z energetyką. Korzystamy często z doświadczeń absolwentów naszych klas patronackich. Są oni bowiem najlepszymi ambasadorami szkolnictwa zawodowego. Pokazują, że po ukończeniu szkoły zdobywają w Veolii kolejne uprawnienia zawodowe, mogą uczestniczyć w naszych programach rozwojowych, mają możliwość zaocznego studiowania i wcześniej od swoich rówieśników usamodzielniają się – mówi Ryszard Zgorzelski. – Spotykając się z młodzieżą, pokazujemy, jak ważna jest rola energetyków. To ludzie, dla których istotne są takie wartości, jak odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność i orientacja na klienta. Energetycy odpowiadają przecież za zaopatrzenie miasta w ciepło systemowe. Od ich pracy w znacznej mierze zależy komfort życia mieszkańców i rozwój infrastruktury miasta. To ważne, aby młodzi ludzie, którzy decydują się na wybór tego zawodu, rozumieli, że ich praca to rodzaj misji na rzecz miasta i jego mieszkańców – dodaje.
Anna Świdurska