Świętokrzyski producent materiałów budowlanych i konstrukcyjnych Trzuskawica od 2006 r. współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ok. 600 uczniów kształcących się w 12 zawodach związanych z budownictwem.
Firma prowadzi działalność w zakładach Sitkówka i Kujawy oraz w Kopalni Bazaltu Targowica. Zakład w Sitkówce jest jednym z największych w Europie. Produkcja wapienniczo-kamienna rozpoczęła się tu w 1910 r. Od 2003 r. Trzuskawica jest częścią Cement Roadstone Holdings (CRH) z siedzibą w Irlandii. CRH to grupa spółek o zasięgu globalnym, produkujących materiały budowlane od cementu, wapna i kruszyw, przez masy asfaltowe i prefabrykaty betonowe, po wyroby uszlachetnione. Produkty te wykorzystywane są nie tylko we wszystkich sektorach budownictwa, ale także w takich branżach, jak ochrona środowiska, energetyka, hutnictwo, rolnictwo czy przemysły papierniczy i chemiczny. Materiały wyprodukowane przez CRH zostały wykorzystane przy takich inwestycjach jak Lotnisko Chopina, Zakopianka, autostrada A1, dworzec Łódź Fabryczna, most Rędziński we Wrocławiu, Tauron Arena Kraków czy np. opera w Sydney.
Trzuskawica specjalizuje się w produkcji wapna, mączek wapiennych, kruszyw węglanowych i nawozów wapniowych.
Korzystając z jednego z najlepszych złóż kamienia wapiennego w Polsce, wprowadzamy nowe produkty, łącząc stuletnią tradycję wapienniczą z wymaganiami rynku chemicznego XXI wieku mówi Agnieszka Mazur, dyrektor marketingu spółki Trzuskawica.
Rocznie firma produkuje średnio 650 tys. ton wapna oraz 300 tys. ton mączki. Na godzinę kruszy 1500 ton kamienia. Każdego dnia dostarcza klientom 600 ładunków.
Bezpieczne i innowacyjne miejsce pracy
CRH zatrudnia ponad 90 tys. osób w 3700 zakładach w 32 krajach. Zapewnia pracownikom bezpieczeństwo pracy, specjalistyczne szkolenia, dostęp do najnowszych technologii i możliwość rozwoju międzynarodowej kariery w spółkach na całym świecie. Oferta szkoleniowa obejmuje np. programy rozwojowe CRH Materials Polska, na które składają się wywiady, testy, indywidualne plany i projekty rozwojowe, coaching, mentoring, ankiety 360 oraz zajęcia w Development Center. Z programów rozwojowych CRH Materials Polska może korzystać każdy pracownik chcący rozwijać wiedzę i umiejętności. Dla młodych inżynierów przeznaczony jest natomiast program rozwojowy International Technical Program/Cement. Jego uczestnikami mogą być absolwenci uczelni technicznych, którzy studiowali na kierunkach związanych z produkcją cementu (technologia chemiczna, inżynieria materiałowa). Muszą mieć dobre wyniki testów wewnętrznych, znać język angielski oraz być gotowi do wyjazdów za granicę.
W spółkach należących do CRH zwraca się szczególną uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Nieustannie pracujemy m.in. nad zwiększaniem świadomości kadry w zakresie bezpieczeństwa. Naszym celem jest to, aby każdy pracownik, wykonawca i gość, który wchodzi na teren naszych zakładów, mógł wrócić zdrowy do swoich bliskich – mówi Aneta Jas, dyrektor ds. BHP.
Stosowanie nowoczesnych technologii i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajduje potwierdzenie m.in. w certyfikatach i wyróżnieniach biznesowych, jak np. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej czy nagroda „Skrzydła 2018” (najstarsza w regionie świętokrzyskim nagroda gospodarcza). W 2018 r. spółka po raz drugi z kolei została też laureatem konkursu „Bezpieczny pracodawca w strefach zagrożenia wybuchem”.
W firmie Trzuskawica pracuje ponad 300 osób. Do współpracy zapraszane są i będą kolejne.
Stawiamy na młode, kreatywne osoby. Prowadzimy rekrutacje zarówno do pionu produkcji wapna, jak i kruszyw oraz do zakładu górniczego. W kolejnych latach będziemy też poszukiwać pracowników do szeroko rozumianego customer care, czyli biura obsługi klienta, logistyki i obsługi posprzedażowej – mówi Barbara Ferschke, dyrektor ds. zasobów ludzkich.
14 lat współpracy
Współpraca spółki z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach rozpoczęła się w 2006 r. W szkole kształci się ok. 600 uczniów w 13 zawodach, w tym 12 związanych z budownictwem. Uczniowie Technikum nr 1 uczą się zawodów: technik budownictwa, technik geodeta, technik technologii drewna, technik przemysłu mody, technik budowy dróg, technik architektury krajobrazu, technik inżynierii sanitarnej i technik robot wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 kształcą się natomiast w zawodach: monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz i stolarz.
Trzuskawica od 14 lat wspiera naszą szkołę w realizacji wielu inicjatyw na rzecz młodzieży oraz samej placówki, pozostając jej wiernym partnerem i fundatorem. Doposaża pracownie szkolne w sprzęt i materiały dydaktyczne, zapewnia szkolenia, wycieczki programowe do zakładu, pomaga merytorycznie i finansowo przy organizacji konkursów, a także funduje stypendia dla najzdolniejszych. To wszystko przyczynia się do lepszego przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Najlepsi absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w firmie – mówi Monika Biskup, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.
Współpraca z kielecką szkołą daje spółce możliwość wykształcenia u młodych ludzi kompetencji, które są przez nią pożądane.
Chcemy rozwijać u młodzieży kompetencje przede wszystkim w zakresie przedmiotów budowlanych, nowoczesnych technologii, a także kompetencje informatyczne i przedsiębiorczą postawę mówi Irena Surma, przedstawiciel spółki Trzuskawica koordynujący współpracę ze szkołą.
Uczą młodzież języka technicznego i sprawdzają, co uczniowie wiedzą o… wapnie
Wiedzą zdobywaną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach i w firmie młodzi ludzie mogą się wykazać podczas Konkursu Wiedzy o Wapnie, nad którym patronat sprawuje Trzuskawica. W październiku 2018 r. odbyła się już 13. Edycja tego turnieju. Uczestniczyło w nim 80 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kieleckiej szkoły.
Aby umożliwić uczniom merytoryczne przygotowanie, firma organizuje w szkole prelekcje o produkcji, właściwościach i zastosowaniu wapna w budownictwie. Młodzież korzysta też z zaproszeń zarządu spółki do udziału w profesjonalnym programie edukacyjno-szkoleniowym. W trakcie wizyt studyjnych uczniowie poznają historię zakładu i jego znaczenie dla rozwoju branży budowlanej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – opisuje Irena Surma.
Najlepszym uczniom firma funduje stypendia, a pozostałym uczestnikom konkursu – atrakcyjne nagrody rzeczowe. Stypendia są wypłacane przez dziesięć miesięcy w wysokości: I miejsce – 350 zł, II miejsce – 250 zł, III miejsce – 150 zł.
Trzuskawica wspiera też m.in. takie szkolne inicjatywy, jak Piknik Budowlany czy Wielkie Dyktando Techniczne.
Spółka pomaga nam w organizacji dnia otwartego szkoły o nazwie Piknik Budowlany, zapewniając m.in. materiały edukacyjne oraz gadżety dla młodzieży z ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych – mówi Monika Biskup. –Przedsiębiorstwo dba także o wysoki poziom kształcenia językowego młodzieży, wspierając organizację Wielkiego Dyktanda Technicznego w naszej szkole. To cykliczna impreza dla młodzieży gimnazjalnej, nad którą patronat objął Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedsięwzięcie promuje kształcenie zawodowe w kierunkach budowlanych, dając młodzieży możliwość poznania fachowego słownictwa technicznego i branży budowlanej – dodaje.
Korzyści wynikające z zaangażowania firmy we współpracę ze szkołą doceniane są również w kontekście innych inicjatyw.
W ostatnim czasie młodzież, w ramach programu „Edukacja przedsiębiorczości” Urzędu Miasta Kielce, brała udział w wizytach studyjnych w zakładzie. Wykwalifikowani pracownicy pokazywali miejsce wydobycia kruszcu i linię produkcyjną – mówi Monika Biskup. – Współpraca firmy Trzuskawica z naszą szkołą nie ogranicza się do branży budowlanej. Na przykład, aby propagować wiedzę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zorganizowaliśmy wspólnie konkurs na plakat o tej tematyce. Młodzież została też przeszkolona przez pracowników spółki z zasad udzielania pierwszej pomocy, sadzenia drzew, segregacji odpadów, a także bezpiecznej jazdy samochodem – dodaje.
Niezbędna wyspecjalizowana ekipa wykonawców
Trzuskawica oferuje również praktyki dla studentów oraz letnie programy dla absolwentów rozpoczynających karierę.
Co roku organizujemy praktyki studenckie i zapewniamy opiekę w zakresie pisania prac magisterskich. Chodzi zarówno o kontakt merytoryczny z opiekunem ze strony zakładu, jak i o dostęp do firmowych danych i literatury specjalistycznej – mówi Adam Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor ds. doskonalenia procesów przemysłowych.
Agnieszka Mazur jest przekonana, że branżę budowlaną czeka bardzo dobry okres, a to oznacza, że niezmiennie będzie potrzebować nowych pracowników: – Inwestorzy są wymagający i oczekują produktów wysokiej jakości i szytych na miarę. Aby zapewnić dalszy rozwój rynku budowlanego, konieczna jest wyspecjalizowana ekipa wykonawców. Na szczęście w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania uczniów zawodami związanymi z budownictwem, a producenci coraz chętniej dzielą się wiedzą. Szkoda tylko, że przez nieprzemyślane decyzje musimy nadgonić kilkanaście lat zaniedbań.
Anna Świdurska