MONIKA MICHALSKA
KIEROWNIK SEGMENTU EDUKACYJNEGO
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Szkolnictwo branżowe, koncentrując się na umiejętnościach praktycznych i przygotowując młodych ludzi do podjęcia zatrudnienia, ma bardzo dobre perspektywy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne dostrzegają ten potencjał, dlatego systematycznie poszerzają ofertę kierowaną do uczniów technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. Publikacje dla tego segmentu są efektem współpracy redakcji, ekspertów, specjalistów i nauczycieli, a ich głównym celem jest wsparcie w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania konkretnych zawodów.
Wydawnictwo przygotowuje również materiały wzbogacające treść podręczników, na przykład repetytoria, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, umożliwiające uczniom powtórzenie wiadomości, przećwiczenie umiejętności i sprawdzenie wiedzy przed egzaminem zawodowym. WSiP uzupełnia swoją ofertę o nowości wydawnicze, które nierzadko stają się bestsellerami w kształceniu zawodowym.
Wśród nowości na rok szkolny 2023/2024 WSiP proponuje m.in. podręczniki i zbiory zadań do nauki popularnych wśród młodych ludzi zawodów, jak technik logistyk, technik informatyk czy technik żywienia i usług gastronomicznych. Warto również zwrócić uwagę na podręczniki do BHP, które zostały wzbogacone o filmy instruktażowe dostępne po zeskanowaniu kodów QR. Pełna oferta obejmuje publikacje dla wszystkich kluczowych branż: informatycznej, budowlanej, ekonomicznej, spedycyjno-logistycznej, motoryzacyjnej, gastronomicznej, hotelarsko-turystycznej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, fryzjersko-kosmetycznej i innych.
Wydawnictwo rozwija także rozwiązania wspierające pracę nauczycieli. W 2023 r. została uruchomiona nowa platforma edukacyjna EDURANGA, która zapewnia dostęp do wszystkich cyfrowych materiałów WSiP.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podejmują również wiele inicjatyw skierowanych do społeczności szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przykładem są konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego i doradców zawodowych. WSiP angażuje się nie tylko w inicjatywy własne, takie jak konkursy języka angielskiego zawodowego, lecz także w przedsięwzięcia realizowane przez zewnętrznych partnerów, jak na przykład EuroSkills – Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów.