Nawiązując do celów czasopisma „My Zawodowcy”, obejmujących popularyzację zawodów szkolnictwa branżowego oraz budowanie marki szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Podręczniki oferowane przez WSiP umożliwiają najwyższy poziom kształcenia w zawodach związanych z branżami: budowlaną, ekonomiczno-administracyjną, elektroenergetyczną, elektroniczno-mechatroniczną, fryzjersko-kosmetyczną, handlową, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczną, mechaniczną, motoryzacyjną, opieki zdrowotnej, poligraficzną, rolno-hodowlaną, spedycyjno-logistyczną, spożywczą i teleinformatyczną. Inspiracji dostarczają również wykłady i prezentacje – eksperci edukacyjni, egzaminatorzy oraz autorzy publikacji WSiP odpowiadają np. na następujące pytania: Dlaczego język obcy zawodowy włączono do kwalifikacji? Jakim wyzwaniom muszą sprostać nauczyciele uczący języka obcego zawodowego? Jak osiągnąć sukces na egzaminie zawodowym? Jak mogą wyglądać zadania z KPS, BHP, OMZ oraz zadania multimedialne? Co oznacza dla szkoły i ucznia egzamin na platformie? Jakie zalety mają nowe podręczniki WSiP? Źródłem inspiracji jest także efektywna nauka zdalna – do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w domu.
Zespół „My Zawodowcy”