Nawiązując do celów czasopisma „My Zawodowcy”, obejmujących popularyzację zawodów szkolnictwa branżowego oraz budowanie marki szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Podręczniki oferowane przez WSiP umożliwiają najwyższy poziom kształcenia w zawodach związanych z branżami: informatyczną, budowlaną, ekonomiczną, spedycyjno-logistyczną, motoryzacyjną, mechaniczną, gastronomiczną, hotelarsko-turystyczną, elektroenergetyczną, elektroniczno-mechatroniczną, fryzjersko-kosmetyczną, medyczno-społeczną i rolniczą. Inspiracji dostarczają również wykłady i prezentacje – eksperci edukacyjni, egzaminatorzy oraz autorzy publikacji WSiP odpowiadają np. na następujące pytania: Dlaczego język obcy zawodowy włączono do kwalifikacji? Jakim wyzwaniom muszą sprostać nauczyciele uczący języka obcego zawodowego? Jak osiągnąć sukces na egzaminie zawodowym? Jak mogą wyglądać zadania z KPS, BHP, OMZ oraz zadania multimedialne? Co oznacza dla szkoły i ucznia egzamin na platformie? Jakie zalety mają nowe podręczniki WSiP? 
Zespół „My Zawodowcy”