Zawód Przyszłości Dekarz to kampania edukacyjna Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy skierowana do młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Cele i zadania:
 • Włączenie do projektu 15-20 szkół, 20 klas, w których będziemy kształcić dekarzy;
 • Wyszkolenie co najmniej 300 młodych dekarzy w ciągu pięciu lat;
 • Podniesienie poziomu nauczania przez specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zawodu;
 • Otwarcie sześciu kompletnie wyposażonych ośrodków szkoleniowych PSD, w których będą odbywały się zajęcia praktyczne dla uczniów oraz szkolenia dla dekarzy;
 • Opracowanie publikacji merytorycznych do nauki zawodu: modułowego podręcznika i zeszytów ćwiczeń dla uczniów, podzielonych na wybrane technologie dachowe, aktualizacja słownika dekarskiego i przełożenie go na języki angielski i niemiecki, wydanie wytycznych dekarskich (pokrycia ceramiczne i betonowe, pokrycia metalowe, pokrycia naturalne, dachy płaskie, kosztorysowanie);
 • Kampanie informacyjne #dumnydekarz i #zawódprzyszłościdekarz;
 • Doradztwo zawodowe w szkołach i wspieranie dobrych wyborów zawodowych przez młodych ludzi;
 • Pokazy sztuki dekarskiej podczas targów i wydarzeń w regionach objętych wsparciem;
 • Udział w dniach otwartych szkół branżowych;
 • Udział w targach pracy w całym kraju;
 • Program stypendialny dla najlepszych uczniów klas dekarskich;
 • Współpraca z cechami rzemiosł i Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie egzaminowania.

 

Artur Bednarski
kierownik projektu
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Kampania edukacyjna Zawód Przyszłości Dekarz została zainicjowana przez samych dekarzy, którzy dostrzegają skutki braku wykwalifikowanych pracowników w tym zawodzie. Efekty odczuwalne są zarówno przez branżę dekarską, jak i przez konsumentów, którzy na wykonanie dachu czekają niejednokrotnie wiele miesięcy. Potwierdzeniem słuszności naszych działań jest objęcie patronatu honorowego przez Ministra Edukacji Narodowej nad kampanią. Wspierają nas także producenci materiałów dachowych, media branżowe i ogólnopolskie oraz inne instytucje. Dostajemy kolejne zgłoszenia i prowadzimy rozmowy ze szkołami, które mają potencjał, by otworzyć klasę dekarską. Zależy nam na promocji tego kierunku, dlatego w ramach projektu oferujemy wiele profitów uczniom zainteresowanym kształceniem się w tym zawodzie. Stypendia za wyniki w nauce, certyfikowane szkolenia specjalistyczne pod okiem ekspertów branży budowlanej i wyjazdy do fabryk producentów materiałów dachowych to tylko część z nich. Zachęcamy też uczniów do startu w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy, gdzie najlepsi zdobędą bilet na wyjazd na Mistrzostwa Świata w 2020 r., odbywające się tym razem w Chinach.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy to największa i najstarsza organizacja dekarska w Polsce. Posiada 14 oddziałów regionalnych oraz współpracuje z ponad 100 partnerami z branży pokryć dachowych. Zrzesza wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Od 20 lat organizuje branżowe spotkania i szkolenia w całym kraju, propagując dobre praktyki w wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji. W 2014 r. PSD rozpoczęło kampanię edukacyjną, która ma na celu promocję zawodów z branży dekarskiej – organizowane są wykłady, spotkania z uczniami w szkołach oraz wycieczki na wydarzenia branżowe. Efektem projektu są również klasy dekarskie oraz materiały merytoryczne, takie jak podręczniki, zeszyty ćwiczeń, słownik dekarski i wytyczne dekarskie dotyczące pokryć dachowych różnego typu.

Kontakt

Artur Bednarski, kierownik projektu
tel. 570 830 370, e-mail: a.bednarski@dekarz.com.pl

Magdalena Malińska, koordynator projektu
tel. 570 130 073, e-mail: m.malinska@dekarz.com.pl

Anna Deran, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
tel. 503 123 908, e-mail: a.deran@dekarz.com.pl