Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
serdecznie dziękujemy za zainteresowanie czasopismem „My Zawodowcy” oraz za cierpliwość, zaufanie i życzliwe słowa otrzymane w ostatnich dwóch latach. Jesteśmy również wdzięczni za wszystkie pytania i sugestie, np. dotyczące pakietu promocyjnego obejmującego dotychczasowe wydania. Państwa opinie i decyzje o przedłużeniu prenumeraty, nowe zamówienia, a także propozycje tekstów do najbliższych numerów potwierdzają konieczność kontynuacji wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji.
We wrześniu wróciliśmy do współpracy według harmonogramu ustalonego po ukazaniu się numeru jubileuszowego. Przeprowadziliśmy kolejne rozmowy z przedstawicielami szkół i przedsiębiorstw podejmujących inicjatywy edukacyjne. W czasie tak wielu wyzwań, w tym związanych z brakiem stabilizacji w oświacie, wszystkie opinie i pomysły są dla nas bardzo cenne. Podsumowaliśmy czynniki i bariery rozwoju edukacji zawodowej oraz trendy na rynku pracy, a także sugestie dotyczące kierunków rozwoju czasopisma. Dbając o poziom merytoryczny i spójność koncepcji – obejmującej konkretne propozycje dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb różnych branż – a także o promocję inicjatyw prezentowanych na naszych łamach (na przykład podczas wiosennych wydarzeń edukacyjnych i branżowych), przygotowujemy trzy numery. W najbliższym, który zostanie ukończony w IV kwartale, przedstawimy także wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie wydarzeń zorganizowanych w październiku i listopadzie. Przykładem interesującej inicjatywy jest I Kongres Edukacji BudowlanejOd 2023 r. dwa numery będą wydawane wiosną, a kolejne dwa – jesienią.
Często podkreślamy, że mamy zaszczyt i przyjemność współpracować z osobami z pasją. Są to przede wszystkim dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi, pracownicy naukowi, członkowie zarządów firm, dyrektorzy personalni, specjaliści ds. szkoleń, rekrutacji i wizerunku pracodawcy. To ich kreatywność, wyjątkowe zaangażowanie, wytrwałość w dążeniu do celu oraz poczucie odpowiedzialności umożliwiają młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Bardzo się cieszymy, że powstaje dokumentacja poświęcona najlepszym praktykom przyczyniającym się do odbudowy kształcenia zawodowego. Przedsiębiorstwa przedstawione dotychczas w czasopiśmie „My Zawodowcy” reprezentują 15 branż i wspierają kształcenie w ponad 70 zawodach szkolnictwa branżowego.  Cieszymy się, że w przygotowaniu materiałów uczestniczą również praktykanci, stażyści oraz absolwenci szkół kształcących w zawodach – ich wypowiedzi także inspirują osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy.
W kontekście wizerunkowym rozwijamy też stronę myzawodowcy.pl, m.in. sekcje „Przedsiębiorstwa i szkoły inspirują – ujęcie branżowe”, „To przedsiębiorstwo kształci”, „Wnioski i rekomendacje ekspertów” oraz „Zawodowa biblioteka”. Oprócz artykułów i wywiadów publikujemy wypowiedzi przedstawicieli edukacji i biznesu – przygotowujemy kolejne części materiału z cyklu Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje”. Wkrótce utworzymy sekcję poświęconą kursom i szkoleniom zawodowym docenianym przez pracodawców.
W razie pytań służymy pomocą.

Życzymy zdrowia oraz nieustającej energii do podejmowania kolejnych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”