Największy producent ciepła w Polsce od wielu lat prowadzi działania nastawione na promocję branży i zawodów z nią związanych zarówno wśród uczniów szkół średnich, jak i studentów. 
PGNiG TERMIKA stara się w płynny sposób wypełniać lukę pokoleniową, która jest poważnym problemem branży energetycznej. Jednym ze sposobów pozyskiwania młodych, ale już wykwalifikowanych pracowników są programy edukacyjne „Zagrzewamy do nauki” oraz TERMIKA dla Energetyka.
Propozycja dla uczniów…
Realizowany od 2009 r. program „Zagrzewamy do nauki” jest uznawany za wzór współpracy biznesu i edukacji. Został doceniony m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakłada on szkolenie przyszłej kadry technicznej poprzez organizację warsztatów i praktyk zawodowych, a także wspieranie młodzieży w rozwijaniu kompetencji ważnych z punktu widzenia pracy w zawodach związanych z branżą energetyczną.

 

Oferta skierowana jest do uczniów klas patronackich czterech szkół partnerskich spółki: Zespołu Szkół nr 28 i Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
Objęci programem uczniowie już od pierwszej klasy technikum biorą udział w konkursach wiedzy oraz wycieczkach do zakładów spółki. W kolejnych latach nauki uczestniczą w warsztatach technicznych dotyczących zagadnień procesu produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ekologii. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych pracowników firmy. W klasach III i IV uczniowie biorą również udział  m.in. w warsztatach dotyczących rekrutacji, a także rozwoju tzw. umiejętności miękkich, czyli np. autoprezentacji czy komunikacji w zespole. Uczniowie klas partnerskich, spełniający określone kryteria, mają też możliwość odbycia praktyk zawodowych w najnowocześniejszych zakładach w Europie.
W trakcie zajęć z mentorami odbywają się prezentacje multimedialne, dyskusje oraz przeprowadzane są różnorodne doświadczenia, które mają uatrakcyjnić program zajęć oraz dopasować go do oczekiwań uczniów. Ponadto dzięki tym spotkaniom młodzież poznaje lokalny rynek pracy, a także zdobywa kompetencje niezbędne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.
Przed dziesięć lat w programie uczestniczyło 1203 uczniów szkół partnerskich. Praktyki zawodowe w zakładach PGNiG TERMIKA S.A. odbyło 231 z nich, a stypendia zawodowe otrzymało 174 podopiecznych firmy. Zatrudnienie w spółce znalazło 52 absolwentów klas patronackich. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie już 11. edycja programu „Zagrzewamy do nauki”.
… i studentów
Dla studentów spółka przygotowała program TERMIKA dla Energetyka. Żakom oferowany jest udział w praktykach, płatnych stażach oraz warsztatach w ramach Akademii TERMIKI. Organizowane są również wizyty studyjne w zakładach spółki oraz konkursy, w tym na najciekawsze prace magisterskie.

W ramach programu PGNiG TERMIKA współpracuje także z uczelniami, biurami karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi. Przedstawiciele spółki dzielą się swoją energią i liczą na zaangażowanie studentów w firmowe aktywności. Wierzą, że inwestując w zasoby ludzkie, pozyskują niezbędną do dalszego rozwoju firmy energię.
Hanna Ratajczyk, główny specjalista ds. personalnych, koordynator i mentor programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki”

Informacje dla uczniów średnich szkół technicznych i studentów zainteresowanych branżą energetyczną można znaleźć na stronie: www.termika.pgnig.pl, zakładka Kariera