Firma deweloperska RBW współpracuje z Zespołem Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu od 2017 r. Wspólnie realizują m.in. innowacyjny projekt „Budujemy razem”. Przyszli technicy budownictwa, pod okiem wyspecjalizowanej kadry, uczestniczą w całym procesie budowlanym – od projektowania, przez budowę, po aranżację budynku.
Firma RBW od 25 lat świadczy kompleksowe usługi z zakresu budownictwa. Zajmuje się także sprzedażą materiałów budowlanych. Jej silną stroną jest wykwalifikowana kadra.
Zatrudniamy młodych inżynierów wyspecjalizowanych w prowadzeniu inwestycji oraz kilkudziesięciu pracowników tworzących specjalistyczne brygady robocze. Poza tym współpracujemy z firmami podwykonawczymi. Posiadamy własną bazę sprzętową, a także korzystamy z usług firm wypożyczających ciężki sprzęt budowlany – mówi Paweł Szczepaniak, prezes zarządu RBW.
W 2017 r. firma rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, w którego skład wchodzi Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa. W tym roku placówka obchodziła jubileusz 100-lecia działalności.
O jakości kształcenia w naszej szkole mogą świadczyć kolejne pokolenia absolwentów, często kontynuujących rodzinne tradycje. Uczniowie naszego technikum od lat uzyskują najlepsze wyniki w Wielkopolsce na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa – podkreśla Marek Wrzesiński, kierownik szkolenia praktycznego w ZSB nr 1 w Poznaniu.
Fińskie inspiracje w Tulcach
Zaangażowanie firmy RBW w kształcenie uczniów technikum przy ul. Rybaki 17 związane jest z realizacją projektu „Budujemy razem”, tj. wprowadzeniem przez szkołę innowacji, która polega na budowie domu przez uczniów.
Do współpracy z firmą RBW skłonił nas przykład zaczerpnięty od Federacji Edukacyjnej w Finlandii (JEDU). Fiński system edukacji, uważany za jeden z najlepszych na świecie, jest oparty w dużym stopniu na praktyce. Tamtejsi uczniowie w pierwszej klasie uczą się zawodu w warsztatach szkolnych. W drugiej klasie budują dom od podstaw. Szkoła otrzymuje od organu prowadzącego grunt i materiały budowlane. Później sprzedaje gotowy dom, zwraca organowi prowadzącemu równowartość ziemi i materiałów, a zysk przeznacza na rozwój swojej bazy warsztatowej. W trzeciej klasie uczniowie odbywają praktyki w firmach – opisuje Marek Wrzesiński. – Nasi uczniowie uczestniczyli w tym projekcie. Zdecydowaliśmy się więc przeszczepić fińskie doświadczenia na polski grunt i realizujemy projekt „Budujemy razem”. Nie byłoby to możliwe bez przychylności prezesa firmy RBW Pawła Szczepaniaka, który umożliwił naszym uczniom budowę połowy bliźniaka na Osiedlu Południowym w podpoznańskich Tulcach – dodaje.

Paweł Szczepaniak jest absolwentem poznańskiego technikum i chce, poza wsparciem dobrych praktyk, dać przykład, że po ukończeniu tej szkoły można zrobić karierę.
Pamiętam, jak kiedyś organizowano praktyki. Wiem też, jak to wygląda w Finlandii i dlatego zdecydowałem się na współpracę ze szkołą, której jestem absolwentem. Nie ma możliwości, by w warsztatach szkolnych nauczyć się wykonania zbrojenia czy położenia izolacji. W Tulcach młodzież ma natomiast okazję poznać wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Uczniowie realizują prace obejmujące stany: zerowy, surowy otwarty, surowy zamknięty, wykończeniowy instalacyjny oraz wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny. Młodzi ludzie mają dosyć dużą wiedzę budowlaną, ale brakuje im doświadczenia na budowie. W Tulcach mają okazję je zdobyć. Mam nadzieję, że niektórzy z nich przyjdą kiedyś do mojej firmy – mówi Paweł Szczepaniak.
Założenia projektu są proste – jedną połowę bliźniaka uczniowie budują wspólnie ze specjalistami z firmy RBW, a drugą samodzielnie pod ich nadzorem. W efekcie powstaje pełnowartościowy dom.
Nasi uczniowie są dumni z realizacji tego projektu, o którym mówią: „to jest nasz dom…” – podkreśla Marek Wrzesiński.
Uwzględniają zdolności i potrzeby uczniów ambitnych
Głównym celem współpracy poznańskiego technikum z firmą RBW i innymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami, w tym zagranicznymi, jest to, aby młodzi ludzie zyskali kompetencje, dzięki którym będą bardzo dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy i zmotywowani do dalszego rozwoju.
Jesteśmy szkołą techniczną, dlatego dużą wagę przywiązujemy do wiedzy praktycznej, którą uczniowie mogą wykorzystać w określonych sytuacjach, np. podczas praktyk zawodowych czy olimpiad wiedzy budowlanej. Ważne są dla nas również kompetencje społeczne, ponieważ współczesne środowisko pracy jest wielokulturowe. Nasi uczniowie mogą się o tym przekonać podczas praktyk w firmie RBW w Tulcach. Wysyłamy ich też na praktyki zawodowe do Finlandii, Niemiec, Mołdawii, a wkrótce także do Włoch – mówi Marek Wrzesiński.
Celem tych działań jest przygotowanie uczniów zarówno do podjęcia pracy natychmiast po ukończeniu szkoły, jak i kontynuacji edukacji na poziomie wyższym. Poznańskie technikum i firma RBW chcą też się przyczynić do zmiany postrzegania edukacji zawodowej oraz popularyzacji zawodów związanych z budownictwem także wśród dziewcząt.
Wbrew obiegowym opiniom technik budownictwa to zawód atrakcyjny nie tylko dla chłopców. Dziewczęta pracują na budowie z równym zaangażowaniem jak ich koledzy. W naszym technikum jest ich coraz więcej. W części klas o profilu technik budownictwa stanowią nawet połowę uczniów, a w klasach o profilu technik renowacji elementów architektury chłopcy są rodzynkami. O tak dużym udziale dziewcząt decyduje zapewne m.in. bardzo korzystny dla nas ranking „Perspektyw” – uważa Marek Wrzesiński.
Andrzej Rembowski

 

Działalność gospodarczą pod nazwą RBW Paweł Szczepaniak rozpoczął w 1993 r. W 2002 r. firma RBW po raz pierwszy jako generalny wykonawca zrealizowała projekt budowy osiedla domów szeregowych. W 2004 r. została utworzona firma RBW sp. z o.o.
Grupa RBW rozwija się dynamicznie, o czym świadczą coroczny wzrost potencjału należących do niej firm i liczba realizowanych inwestycji. Najnowsze działania skierowane są na budowę średniej wielkości domów i osiedli, a także kameralnych budynków wielorodzinnych. We współpracy ze spółką CGK i innymi spółkami powiązanymi z RBW buduje i sprzedaje mieszkania oraz domy w Poznaniu, Śremie, Tulcach i Ceradzu Dolnym.
W projektach RBW uwzględniane są przede wszystkim gusta i potrzeby przyszłych mieszkańców, zapewniając im komfort i funkcjonalność. Infrastruktura towarzysząca inwestycjom kształtuje przyjazną przestrzeń i stanowi integralną część projektów.