Jak przekonać młodych ludzi do podjęcia pracy w branży rafineryjnej? Jak dbać o rozwój pracowników i związać ich z przedsiębiorstwem? Odpowiedzi na te pytania szuka Grupa Lotos.
Działalność Lotosu od 1971 r. koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe. Firma działa na 82 rynkach. Jej produkty sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz innych krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii i Czechach. Znajdująca się w Gdańsku rafineria Lotosu jest drugą pod względem wielkości w Polsce i jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie.
W skład Grupy Kapitałowej, oprócz Grupy Lotos, która zarządza gdańską rafinerią, wchodzą spółki: Lotos Paliwa, Lotos Oil, Lotos Asfalt, Lotos Petrobaltic, Lotos Exploration & Production Norge, Lotos Infrastruktura, Lotos Terminale, Lotos Kolej, Lotos Lab, Lotos Ochrona, Lotos Straż, Lotos Geonafta, Lotos Serwis i Lotos-Air BP Polska. Są one laureatami wielu nagród i wyróżnień, przyznawanych m.in. za relacje z pracownikami czy zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Grupa m.in. już kilkakrotnie znalazła się w gronie laureatów prestiżowego badania „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”.
Wzajemne inspiracje
Koncern od lat wspiera kształcenie uczniów i studentów. Obecnie Grupa Lotos współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku oraz z Politechniką Gdańską i Politechniką Krakowską, a spółka Lotos Serwis z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku.
Absolwenci szkół zawodowych to istotny i niezwykle cenny potencjał kadrowy w kontekście naszych potrzeb w obszarze produkcji. Poszukujemy młodych ludzi nastawionych na rozwój, mających m.in. wykształcenie w dziedzinie chemii czy technologii chemicznej. Ogromną wartość stanowią dla nas ludzie, których kompetencje – już na początku ich drogi zawodowej – możemy sukcesywnie rozwijać. Aby ich pozyskać, pracujemy nad wizerunkiem solidnego pracodawcy, otwartego na potrzeby edukacji oraz samych uczniów i studentów – wyjaśnia Mirosława Chojnacka, kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju Grupy Lotos. – Zdajemy sobie sprawę, że rozwój szkolnictwa zawodowego jest konieczny. Lotos, jak wiele innych firm sektora przemysłu, odczuwa brak wykwalifikowanych pracowników. Robimy więc dużo, by zachęcać młodych ludzi do nauki w szkołach zawodowych. Jest to dla nich szansa zarówno na pewną, ciekawą pracę, jak i na stabilny rozwój. Współpraca ze szkołami zawodowymi i uczelniami owocuje m.in. efektywniejszym pozyskaniem kandydatów do pracy oraz krótszym i mniej kosztownym procesem ich adaptacji w firmie. Kontakt pracowników z uczniami i studentami wpływa również na rozwój kompetencji zatrudnionych w GK Lotos. Inspiracja, jaką wnoszą młodzi ludzie, jest trudna do wycenienia, ale skutkuje większą otwartością naszych pracowników, skłonnością do dzielenia się wiedzą, nastawieniem na innych. W biznesie przekłada się to na lepsze efekty pracy – dodaje.
Lotos oferuje uczniom i studentom możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych w dynamicznym i różnorodnym środowisku biznesowym oraz nawiązania kontaktów zawodowych, budowania relacji z ekspertami, a także poznania kultury organizacyjnej jednego z największych koncernów naftowych w Europie. Firma gwarantuje ponadto szkolenie obejmujące informacje na temat przedsiębiorstwa, rozszerzone o podstawy technologii przerobu ropy naftowej i pracy całej rafinerii.
Dofinansowujemy pracownie chemiczne w szkołach, fundujemy nagrody dla najlepszych uczniów, organizujemy spotkania z pracodawcą i praktyki zawodowe, dzięki którym młodzi ludzie mają okazję poznać specyfikę pracy w dużej organizacji. Na przykład w roku szkolnym 2018/2019 praktykę w Lotosie odbyło 19 uczniów kształcących się w zawodach technik technologii chemicznej, technik analityk, technik ochrony środowiska, technik elektronik i technik informatyk. Lotos bierze też udział w Tygodniu Zawodowca, podczas którego szkoły zawodowe są promowane wśród uczniów szkół podstawowych – wymienia Mirosława Chojnacka.
Od dziesięciu lat firma angażuje się też w przygotowania konkursu „Chemia wokół nas”. Ma on rozwijać zainteresowanie młodzieży chemią życia codziennego oraz integrować młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach. W konkursie sprawdzane są m.in. umiejętności analityczne uczestników oraz znajomość sprzętu laboratoryjnego i właściwości substancji chemicznych.
Elementem współpracy z uczelniami są natomiast bezpłatne praktyki oraz płatne staże, w ramach których studenci mogą się kształcić pod okiem opiekuna-eksperta oraz zweryfikować dotychczasową wiedzę w praktycznym środowisku biznesowym. Lotos jest też partnerem programów stażowych, np. programu „Wakacyjny staż”. Ze względu na specyfikę branży głównym beneficjentem przedsięwzięcia jest Politechnika Gdańska (kierunek inżynieria i technologia nośników energii). W ramach współpracy z uczelnią organizowane są spotkania z pracodawcą oraz warsztaty z zakresu personal brandingu. Pracownicy prowadzą zajęcia przybliżające kwestie merytoryczne związane z branżą rafineryjną. Menedżerowie Lotosu zasiadają również w Radzie Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Efektem prac tego gremium jest m.in. nowy kierunek studiów II stopnia o profilu praktycznym – inżynieria i ekoefektywne technologie nośników energii. Trzydziestu pracowników spółki, specjalistów z obszaru technologicznego, prowadzi wykłady i ćwiczenia na gdańskiej uczelni. Studenci mogą natomiast uczestniczyć w warsztatach i laboratoriach na terenie rafinerii. Firma ma więc wpływ zarówno na program studiów, jak i na przebieg zajęć. Otwarcie nowego kierunku jest narzędziem dostępu do doskonale wykształconych inżynierów, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w Grupie Lotos. Wspólnie z przedstawicielem Politechniki Gdańskiej prowadzone są również prelekcje w szkołach podstawowych zachęcające do kontynuacji nauki w technikach.
Spółka współpracuje ponadto z organizacjami studenckimi i naukowymi, aby rozwijać kształcenie na kierunkach technicznych oraz wspierać młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. W 2014 r. powołano studenckiego ambasadora Lotosu, który działa na Politechnice Gdańskiej.
Dzięki temu koncern może na bieżąco wsłuchiwać się w potrzeby studentów, kół naukowych i technicznych. W wyniku tej inicjatywy zorganizowano wiele warsztatów, które poprowadzili nasi pracownicy z działów mechaniki, automatyki, handlu, ale także HR – mówi Mirosława Chojnacka.
Wystartuj z Lotosem
W polityce personalnej Lotos stosuje innowacyjne rozwiązania. Przykładem jest program adaptacyjny.
Każdego nowego pracownika otaczamy opieką, aby jak najszybciej dobrze poczuł się w naszej firmie. Częścią programu jest jednodniowe szkolenie adaptacyjne, podczas którego starsi stażem pracownicy dzielą się wiedzą na tematy związane z pracą w naszej firmie. Nowy pracownik poznaje zasady i regulaminy, stosowane systemy oraz podstawy technologii przerobu ropy naftowej i pracy całej rafinerii. W większości spółek przez pierwsze tygodnie pracy nad nową osobą czuwa opiekun, który pomaga wdrożyć się w nowe obowiązki – tłumaczy Mirosława Chojnacka.
Tego typu działania wspierają budowanie marki pracodawcy i przekładają się na sprawniejsze pozyskiwanie pracowników. Główną grupą docelową firmy są inżynierowie, absolwenci kierunków technologia chemiczna, mechanika, automatyka i elektryka oraz technicy z wymienionych branż. Poszukiwani są też specjaliści z branż kolejowej oraz wydobywczej. Ważne są zarówno wykształcenie kierunkowe i wiedza, jak i kompetencje miękkie: zaangażowanie, otwartość na zmiany, umiejętność pracy zespołowej oraz chęć rozwoju.
Działania w tym zakresie spółka kontynuuje w ramach autorskiego programu praktyk i staży „Wystartuj z Lotosem”.
Osoby kończące wspierane przez Lotos kierunki mogą się ubiegać o pracę w naszych spółkach i choć biorą udział w standardowej rekrutacji, to ich wiedza, przygotowanie praktyczne oraz znajomość branży, ze względu na wcześniejszy kontakt z firmą, ułatwiają im start zawodowy. Nasze działania skierowane są zarówno do kandydatów z wykształceniem technicznym: inżynierów, specjalistów, doświadczonych menedżerów, jak i młodych ludzi, którzy szukają miejsca na rynku pracy. W ramach programu „Wystartuj z Lotosem” przygotowujemy indywidualne ścieżki kariery, dostosowane do potrzeb biznesu oraz oczekiwań młodego pokolenia. Aby być blisko naszych kandydatów, organizujemy spotkania z pracodawcą w szkołach i na uczelniach, bierzemy udział w targach pracy oraz wydarzeniach skierowanych do osób młodych szukających zatrudnienia, np. podczas Absolvent Talent Days – podsumowuje Mirosława Chojnacka.
Anna Świdurska