Firma Heinz-Glas Działdowo od 2017 r. współpracuje z Zespołem Szkół w Malinowie. Uczniowie klasy patronackiej o profilu operator urządzeń przemysłu szklarskiego odbywają w firmie praktyki pod okiem doświadczonych inżynierów, m.in. absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej.
Spółki Heinz-Glas Działdowo, Heinz-Plastics Polska i 2HD tworzą Heinz-Glas Group Polska. Ta należy do Heinz-Glas Group – niemieckiej korporacji z rodzinnymi korzeniami, która działa od 1622 r. Grupa Heinz-Glas opracowuje, produkuje, uszlachetnia i dystrybuuje na całym świecie opakowania ze szkła bezbarwnego, białego opalowego i kolorowego, wykorzystywane w branżach perfumeryjnej i kosmetycznej.
Grupa Heinz-Glas rozpoczęła działalność w Polsce w 1992 r., kiedy kupiła hutę szkła funkcjonującą w Działdowie od 1946 r. Heinz-Glas Działdowo specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu opakowań szklanych. Powstała w 1998 r. spółka Heinz Plastics Polska jest producentem nasadek do butelek perfumeryjnych, nakrętek do słoików i butelek, zamknięć flip-top, butelek PET oraz opakowań roll-on. Specjalnością działającej od 2004 r. firmy 2HD jest natomiast zdobienie opakowań szklanych produkowanych w zakładach Grupy Heinz-Glas.

W 2018 r. spółka Heinz-Glas Działdowo zakończyła wartą 87 mln zł modernizację zakładu. Uruchomiony został m.in. nowy piec do wytwarzania szkła bezbarwnego o wydajności 150 ton na dobę. Dzięki tej inwestycji firma jest największą hutą szkła w Grupie Heinz-Glas. Jednocześnie spółka jest jednym z dwóch producentów szkła opalowego w Europie. Rocznie zakład produkuje 300 mln opakowań. Około 80 proc. z nich trafia na rynek zagraniczny, m.in. do krajów w całej Europie, USA, Ameryki Południowej, na Bliski i Daleki Wschód.
Wielopokoleniowy i proekologiczny pracodawca
Heinz-Glas Group zatrudnia 3,2 tys. pracowników we wszystkich oddziałach na świecie. W Heinz-Glas Group Polska pracuje 950 osób, w tym 600 w Heinz-Glas Działdowo. Firma oferuje pracownikom stabilne zatrudnienie, pracowniczy program emerytalny, nagrody jubileuszowe, premie roczne i inne świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapewnia także specjalistyczne szkolenia oraz dostęp do najnowszych technologii. Wsłuchuje się też w sugestie pracowników, którzy swoimi propozycjami usprawnień mogą się przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa.
Rodzina Heinz to wizjonerzy, którzy nieustająco zaskakują swoimi pomysłami. W 2022 r. przedsiębiorstwo będzie świętować 400-lecie działalności. Od samego początku bardzo dbało i nadal dba o swoich pracowników. Dlatego pracują w nim często kolejne pokolenia. Stabilność finansowa, pakiet socjalny, dbałość o przyjazną atmosferę w pracy, integrację i relaks pracowników, możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji – to atuty, które przyciągają pracowników – mówi Teresa Miecznik, HR menedżer w Heinz-Glas Działdowo. – Przemysł szklarski wymaga doświadczenia, które zdobywa się nieco dłużej niż w innych branżach. Staż pracy naszych pracowników jest więc imponujący. Często jest to pierwsza praca aż do zasłużonej emerytury – dodaje.
Ważną wartością dla Heinz-Glas Group jest także troska o środowisko naturalne.  Firma podejmuje inicjatywy, których celem jest nieustanne ograniczanie wykorzystania zasobów, takich jak energia czy woda oraz redukcja emisji gazów i pyłów. Dlatego ma własną roślinną oczyszczalnię ścieków, wykorzystuje energooszczędne wanny do wytopu szkła, stosuje opracowane przez siebie lakiery zawierające małe ilości lotnych związków organicznych czy korzysta z papieru pochodzącego z recyklingu.
Zrównoważony rozwój to jeden z priorytetów Heinz-Glas Group. Piec oddany do użytku w ubiegłym roku zużywa mniej energii. Zainstalowaliśmy też pierwszy w Polsce filtr świeczkowy redukujący emisję tlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów do poziomów zdecydowanie niższych niż wymagane przez normy europejskie dla przemysłu szklarskiego – podkreśla Teresa Miecznik.
Początki współpracy z edukacją
Inwestycje Heinz-Glas Działdowo zwiększyły zapotrzebowanie na specjalistów, w szczególności potrafiących obsługiwać maszyny i urządzenia produkcyjne. W związku z tym zarząd firmy postanowił zainwestować w edukację uczniów Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, gdzie w 2017 r. powstała klasa patronacka o profilu operator urządzeń przemysłu szklarskiego.
W okolicy nie było szkoły z ofertą kształcenia w zawodach związanych z naszą branżą. Zarząd firmy podjął więc rozmowy z dyrekcją Zespołu Szkół w Malinowie w celu utworzenia klasy patronackiej, wykorzystując przy tym doświadczenia spółki matki, która od wielu lat prowadzi kształcenie w systemie dualnym. Promujemy ten system edukacji, uczestnicząc w konferencjach, dniach otwartych i spotkaniach w szkołach, podczas których rozmawiamy z uczniami i ich rodzicami – mówi Teresa Miecznik.

Piotr Dercz
, dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie, podkreśla, że bez zaangażowania Heinz-Glas Działdowo trudniej byłoby zainteresować młodzież pracą w branży szklarskiej: –Współpracę ze spółką rozpoczęliśmy dziesięć lat temu. Mimo że w regionie działalność prowadzi kilka firm z branży szklarskiej, zainteresowanie uczniów nauką zawodów z nią związanych było niewielkie. Podjęta przez Heinz-Glas kampania promocyjna w szkołach gimnazjalnych przyniosła efekt w 2017 r., kiedy powstała klasa patronacka o profilu operator urządzeń przemysłu szklarskiego. Czynnikami sprzyjającymi tej współpracy są ogromna życzliwość zarządu firmy oraz zaangażowanie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W klasach patronackich kształcących w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego uczy się 35 uczniów, w tym 11 rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2019/2020. Warto zaznaczyć, że od wielu lat Heinz-Glas Działdowo kształci uczniów w zawodzie elektryk.
Gwarancja jakości kształcenia
Uczniowie Zespołu Szkół w Malinowie zatrudniani są w Heinz-Glas Działdowo jako młodociani pracownicy. W pierwszym roku mają praktyki dwa dni w tygodniu, w następnych latach – trzy dni w tygodniu. Uczą się obsługiwać maszyny i urządzenia do sporządzania zestawu szklarskiego, topienia mas szklanych oraz formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła. Gwarancją jakości kształcenia jest patronat naukowy Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
– Maszyny do formowania, a zwłaszcza sprawdzania opakowań szklanych, to skomplikowane urządzenia sterowane numerycznie. Uczniowie kompetencje zawodowe zdobywają więc pod okiem doświadczonych specjalistów, m.in. absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu praktycznej nauki zawodu mają możliwość podjęcia pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Klasa dualna to szansa na zdobycie nie tylko konkretnego zawodu, ale również doświadczenia, które na pewno w życiu dorosłym się przyda. Może być ono wykorzystywane nie tylko w pracy przy obróbce szkła, ale także w innych branżach – wyjaśnia Teresa Miecznik.
Wsparcie w trakcie nauki zapewnia Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). Kształcenie organizowane przy jej współpracy przebiega zgodnie z wytycznymi Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych.
Dla uczniów Zespołu Szkół w Malinowie AHK Polska stworzyła plan praktycznej nauki zawodu oraz dostosowała treści nauczania do polskiej ścieżki kształcenia. Izba prowadzi szkolenia instruktorów praktycznej nauki zawodu według niemieckiego standardu „Wykwalifikowany instruktor – trener w kształceniu zawodowym”. Opracowuje także materiały egzaminacyjne i odpowiada za certyfikację uczniów – mówi Teresa Miecznik.
Dzięki wsparciu AHK Polska uczniowie będą mogli, poza polskimi uprawnieniami, uzyskać świadectwo AHK/DIHK. Otrzymają je po zdaniu niemieckiego egzaminu zawodowego. Składa się on z pisemnej części teoretycznej i zadania praktycznego. Certyfikaty AHK/DIHK potwierdzają kwalifikacje zawodowe i uprawniają do wykonywania zawodu w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Heinz-Glas Działdowo zapewnia młodocianym pracownikom także dodatkowe benefity – m.in. karnety na siłownię czy bonusy z okazji świąt i wakacji. To wszystko powoduje, że młodzi ludzie są zadowoleni z nauki w klasach patronackich spółki.
Uczniowie chwalą sobie, że mają możliwość wykonywania pracy pożytecznej w nowoczesnym przedsiębiorstwie i rozwiązywania konkretnych zadań zawodowych pod okiem najlepszych specjalistów, którzy jednocześnie pełnią funkcję opiekunów „działowych”. Są również zadowoleni, że mogą korzystać z pakietu socjalnego jak pełnoprawni pracownicy – mówi Piotr Dercz.
Warto zaznaczyć, że absolwent branżowej szkoły I stopnia może podjąć pracę w zawodzie lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia na kierunku technik technologii szkła, a po jej ukończeniu przystąpić do egzaminu maturalnego i rozpocząć studia. Także im Heinz-Glas Działdowo oferuje wsparcie.
Uczniowie, którzy ukończą praktyczną naukę zawodu w naszej firmie i zdadzą maturę, mogą, pracując u nas, kontynuować naukę w Akademii Górniczo Hutniczej, np. na kierunkach ceramika, inżynieria materiałowa czy technologia chemiczna – podkreśla Teresa Miecznik.
Anna Świdurska