• Rekrutacja do klas patronackich Volkswagen Poznań potrwa od 17 maja do 21 czerwca.
  • Volkswagen Poznań od 16 lat rozwija szkolnictwo branżowe, współpracując ściśle z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni.
  • Ponad 500 absolwentów tych szkół znalazło zatrudnienie w zakładach Volkswagen Poznań.
Od 17 maja absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać wnioski o przyjęcie do jednej z branżowych klas, nad którymi patronat objął Volkswagen Poznań. Klasy te funkcjonują w dwóch szkołach ściśle współpracujących z firmą: w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Absolwenci mają do wyboru aż cztery kierunki kształcenia. Ostatnim dniem na składanie dokumentów do klas patronackich Volkswagen Poznań jest 21 czerwca.
Współczesny rynek pracy, jego potrzeby oraz nowoczesne technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym wymagają nowych, unikatowych kompetencji, których dostarczyć mogą tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy. Volkswagen Poznań już od 16 lat umożliwia zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiadającego najwyższym europejskim standardom, stawiając na kształcenie dualne, czyli na system oparty na ścisłej współpracy szkoły i przedsiębiorstwa. Intencją tego współdziałania jest wykształcenie młodego pokolenia specjalistów z różnych dziedzin technicznych, którzy będą gotowi sprostać wyzwaniom związanym z pracą w nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym. By zrealizować ten cel, firma współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni, w których młodzież może pozyskać odpowiednie kwalifikacje w zawodach: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, automatyk oraz mechanik precyzyjny.
– Wchodzimy w erę automatyki, cyfryzacji, aut elektrycznych i autonomicznych. To wymaga zupełnie nowych kompetencji zawodowych. Dlatego kreujemy nowe kierunki kształcenia, przykładając ogromną wagę do kształcenia dualnego. Oferta edukacyjna, program nauczania oraz program praktycznej nauki zawodu w klasach patronackich Volkswagen Poznań są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku i nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji.
 – Zdecydowaną przewagą kształcenia dualnego w klasach patronackich Volkswagen Poznań jest nauka w doskonale wyposażonej placówce z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w rzeczywistych procesach produkcyjnych i technologicznych – dodaje Marcin Kanturski, dyrektor produkcji w zakładzie Volkswagen Poznań.
Wszyscy absolwenci chcący kształcić się w klasach patronackich Volkswagen Poznań w kolejnym roku szkolnym mogą od 17 maja do 21 czerwca złożyć dokumenty do powyższych szkół. Następnie od 24 czerwca do 14 lipca uczniowie będą mieli czas na doniesienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty, a od 15 do 21 lipca specjaliści z Volkswagen Poznań spotkają się z potencjalnymi kandydatami do klas patronackich.
Proces edukacyjny rozłożony jest na trzy lata. Na zakończenie uczniowie przystępują do polskiego egzaminu zawodowego według procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest też możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, uprawniającego do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej. Uczniowie mają także szansę podnoszenia kompetencji językowych dzięki nauce języka niemieckiego w trybie rozszerzonym oraz uczestniczenia w wymianach zagranicznych.
Dotychczas w ramach realizowanego konsekwentnie programu kształcenia zawodowego klasy patronackie w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni opuściło 576 absolwentów, z których 505 spełniło kryteria i tuż po ukończeniu szkoły zostało zatrudnionych w Volkswagen Poznań.
Patrycja Kasprzyk
rzecznik prasowy Volkswagen Poznań

 

 Kształcenie zawodowe w Volkswagen Poznań