Drodzy Czytelnicy i Partnerzy,
po raz kolejny dziękujemy za życzliwe słowa i wyrozumiałość, z jaką przyjęli Państwo zmianę harmonogramu wydawniczego. Serdecznie dziękujemy za każdą rozmowę w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie. Przedstawione przez Państwa opinie na temat czasopisma „My Zawodowcy”, decyzje o przedłużeniu prenumeraty, nowe zamówienia oraz nadsyłane propozycje tekstów do najbliższych wydań potwierdzają, że konieczna jest kontynuacja wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji tego sektora edukacji.
Nawiązując do opublikowanego na początku grudnia komunikatu (Informacja dla prenumeratorów), w którym zwróciliśmy uwagę na specyfikę czasopisma „My Zawodowcy” oraz wpływ sytuacji epidemicznej na harmonogram wydawniczy, a także informacji przekazanych w styczniu (Informacja dla prenumeratorów – aktualizacja), uprzejmie informujemy, że podsumowaliśmy kolejne konsultacje i rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw i szkół uczestniczących w tworzeniu najbliższych numerów. Dbając o poziom merytoryczny oraz spójność koncepcji i promocję każdego wydania, postanowiliśmy materiały przygotowane do wiosennych numerów uaktualnić, a następnie opublikować we wrześniu – razem z wybranymi artykułami, które opracujemy w lipcu i sierpniu. Kolejny tegoroczny numer zostanie wydany w grudniu.
Przygotowujemy również koncepcje numerów, których wydanie zostało zaplanowane na 2022 r. Jednocześnie wprowadzamy zmiany na stronie myzawodowcy.pl, uwzględniając między innymi sugestie przedstawicieli podmiotów uczestniczących w tworzeniu czasopisma – przykładem jest dział „Przedsiębiorstwa i szkoły inspirują – ujęcie branżowe”Utworzyliśmy też sekcje, w których będą publikowane artykuły zawierające zaproszenia do współpracy, oferty praktyk i staży, oferty szkoleniowe, informacje o projektach, konkursach oraz innych inicjatywach wspierających uczniów, studentów i pracowników w rozwoju kompetencji zawodowych.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zainteresowanie czasopismem „My Zawodowcy” oraz za współpracę przy realizacji jego misji i celów. Nawiązując do nowych zamówień prenumeraty, w dniu wydania pierwszego w tym roku numeru zwrócimy się do Państwa z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
Dziękujemy za cierpliwość.
Życzymy zdrowia oraz dużo pozytywnej energii do podejmowania nowych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”