Drodzy Czytelnicy i Partnerzy,
bardzo dziękujemy za zainteresowanie czasopismem „My Zawodowcy” oraz za współpracę przy realizacji jego misji i celów. Po raz kolejny serdecznie dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia oraz za wyrozumiałość, z jaką przyjęli Państwo zmianę harmonogramu wydawniczego.
Dziękujemy również za sugestie dotyczące strony myzawodowcy.pl. Uporządkowaliśmy między innymi artykuły zaprezentowane w działach „Edukacja z praktyką” oraz „Wnioski i rekomendacje ekspertów”. Utworzyliśmy też sekcje, w których będą publikowane oferty praktyk, staży i szkoleń, zaproszenia do współpracy, informacje o nowościach wydawniczych, projektach, konferencjach, konkursach i innych inicjatywach mających na celu zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego oraz promocję tego sektora edukacji.
Kolejne numery czasopisma „My Zawodowcy” będą, tak jak dotychczasowe wydania, efektem współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, uczelniami, przedsiębiorstwami stosującymi dobre praktyki z zakresu employer brandingu, firmami szkoleniowymi oraz innymi podmiotami pomagającymi młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych.
Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu czasopisma i portalu.
Życzymy zdrowia, wielu inspiracji oraz dużo pozytywnej energii do podejmowania nowych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”