Drodzy Czytelnicy,
bardzo dziękujemy za zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość, z jaką przyjmują Państwo informacje o zmianie harmonogramu wydawniczego, a także zainteresowanie przedłużeniem prenumeraty czasopisma oraz podjęciem współpracy z redakcją w tym roku.
Koncepcja każdego numeru czasopisma „My Zawodowcy” obejmuje konkretne propozycje dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb różnych branż. Na przykład numer 12/2021 (Odpowiedzialni za podejmowanie wyzwań) został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi branże: budowlaną, elektroniczno-mechatroniczną, handlową, metalurgiczną, motoryzacyjną, petrochemiczną, poligraficzną i transportu lotniczego. Dbając o poziom merytoryczny i spójność koncepcji, a także o promocję inicjatyw prezentowanych na naszych łamach, przygotowujemy trzy tegoroczne wydania. Większość przedstawicieli firm i szkół ma możliwość współpracy z redakcją w czerwcu, sierpniu oraz we wrześniu. Od 2023 r. dwa numery będą wydawane wiosną, a kolejne dwa – jesienią (zgodnie z harmonogramem ustalonym po wydaniu numeru jubileuszowego).
W ostatnich trzech miesiącach przeprowadziliśmy – m.in. podczas wydarzeń edukacyjnych i branżowych – wiele rozmów z przedstawicielami szkół oraz przedsiębiorstw, które wspierają młodych ludzi w rozwoju kompetencji zawodowych. W okresie tak licznych wyzwań, w tym związanych z brakiem stabilizacji w oświacie, wszystkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne. Pozwoliły one na podsumowanie czynników i barier rozwoju edukacji zawodowej oraz trendów na rynku pracy, a także potwierdziły konieczność kontynuacji wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji.
Często podkreślamy, że mamy zaszczyt i przyjemność współpracować z osobami z pasją. Są to przede wszystkim dyrektorzy szkół, nauczyciele, członkowie zarządów firm, dyrektorzy personalni, specjaliści ds. szkoleń, rekrutacji i wizerunku pracodawcy. To ich kreatywność, wyjątkowe zaangażowanie, wytrwałość w dążeniu do celu oraz poczucie odpowiedzialności umożliwiają młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Bardzo się cieszymy, że powstaje dokumentacja poświęcona najlepszym praktykom przyczyniającym się do odbudowy kształcenia zawodowego. Przedsiębiorstwa przedstawione dotychczas w czasopiśmie „My Zawodowcy” reprezentują 15 branż i wspierają kształcenie w ponad  70 zawodach szkolnictwa branżowego.  Cieszymy się, że w przygotowaniu materiałów uczestniczą również praktykanci, stażyści oraz absolwenci szkół kształcących w zawodach – ich wypowiedzi także inspirują osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy.
W kontekście wizerunkowym rozwijamy też stronę myzawodowcy.pl, m.in. sekcje „Przedsiębiorstwa i szkoły inspirują – ujęcie branżowe”, „To przedsiębiorstwo kształci”, „Wnioski i rekomendacje ekspertów” oraz „Zawodowa biblioteka”. Oprócz artykułów i wywiadów publikujemy wypowiedzi przedstawicieli edukacji i biznesu – przygotowujemy kolejne części materiału z cyklu Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje”.
Serdecznie zapraszamy do lektury dwóch z ponad 60 artykułów zaplanowanych do tegorocznych numerów. Pierwszy z nich promuje ofertę Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz działania edukacyjne realizowane przez trzech z ponad 160 partnerów szkoły – SKF Polska, Steelpress i Volkswagen Poznań (Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu: edukacja dostosowana do potrzeb współczesnej młodzieży)Drugi materiał dokumentuje inicjatywy edukacyjne podjęte w tym roku przez firmę Anwis, m.in. we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku (Jak Anwis przygotowuje młodych ludzi do wyzwań rynku pracy).
Życzymy niewyczerpanych pokładów energii oraz nieustającej pasji do podejmowania kolejnych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”

 

Wybrane materiały