Drodzy Czytelnicy,
bardzo dziękujemy za zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość, z jaką przyjmują Państwo informacje o zmianie harmonogramu wydawniczego, a także zainteresowanie przedłużeniem prenumeraty czasopisma oraz podjęciem współpracy z redakcją w tym roku.
Koncepcja każdego numeru czasopisma „My Zawodowcy” obejmuje konkretne propozycje dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb różnych branż. Na przykład numer 12/2021 (Odpowiedzialni za podejmowanie wyzwań) został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi branże: budowlaną, elektroniczno-mechatroniczną, handlową, metalurgiczną, motoryzacyjną, petrochemiczną, poligraficzną i transportu lotniczego. Dbając o poziom merytoryczny i spójność koncepcji, a także o promocję inicjatyw prezentowanych na naszych łamach, przygotowujemy trzy tegoroczne wydania. Większość przedstawicieli firm i szkół miała/ma możliwość współpracy z redakcją w maju, czerwcu i lipcu. Od 2023 r. dwa numery będą wydawane wiosną, a kolejne dwa – jesienią (zgodnie z harmonogramem ustalonym po wydaniu numeru jubileuszowego).
W ostatnich trzech miesiącach przeprowadziliśmy – m.in. podczas wydarzeń edukacyjnych i branżowych – wiele rozmów z przedstawicielami szkół i przedsiębiorstw uczestniczących w tworzeniu dotychczasowych i kolejnych numerów czasopisma. W okresie tak licznych wyzwań, w tym związanych z brakiem stabilizacji w oświacie, wszystkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne. Pozwoliły one na podsumowanie czynników i barier rozwoju edukacji zawodowej oraz trendów na rynku pracy, a także potwierdziły konieczność kontynuacji wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji.
Często podkreślamy, że mamy zaszczyt i przyjemność współpracować z osobami z pasją. Są to przede wszystkim dyrektorzy szkół, nauczyciele, członkowie zarządów firm, dyrektorzy personalni, specjaliści ds. szkoleń, rekrutacji i wizerunku pracodawcy. To ich kreatywność, wyjątkowe zaangażowanie, wytrwałość w dążeniu do celu oraz poczucie odpowiedzialności umożliwiają młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Bardzo się cieszymy, że powstaje dokumentacja poświęcona najlepszym praktykom przyczyniającym się do odbudowy kształcenia zawodowego. Przedsiębiorstwa przedstawione dotychczas w czasopiśmie „My Zawodowcy” reprezentują 15 branż i wspierają kształcenie w ponad  70 zawodach szkolnictwa branżowego.  Cieszymy się, że w przygotowaniu materiałów uczestniczą również praktykanci, stażyści oraz absolwenci szkół kształcących w zawodach – ich wypowiedzi także inspirują osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy.
W kontekście wizerunkowym rozwijamy też serwis myzawodowcy.pl (kolejna odsłona we wrześniu), m.in. sekcje „Przedsiębiorstwa i szkoły inspirują – ujęcie branżowe”, „To przedsiębiorstwo kształci”, „Wnioski i rekomendacje ekspertów” oraz „Zawodowa biblioteka”. Oprócz artykułów i wywiadów publikujemy wypowiedzi przedstawicieli edukacji i biznesu – przygotowujemy kolejne części materiału z cyklu Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje”.
Serdecznie zapraszamy do lektury dwóch z ponad 60 artykułów zaplanowanych do tegorocznych numerów. Pierwszy z nich promuje ofertę Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz działania edukacyjne realizowane przez trzech z ponad 160 partnerów szkoły – SKF Polska, Steelpress i Volkswagen Poznań (Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu: edukacja dostosowana do potrzeb współczesnej młodzieży)Drugi materiał dokumentuje inicjatywy edukacyjne podjęte w tym roku przez firmę Anwis, m.in. we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku (Jak Anwis przygotowuje młodych ludzi do wyzwań rynku pracy).
Życzymy niewyczerpanych pokładów energii oraz nieustającej pasji do podejmowania kolejnych wyzwań!
Łączymy serdeczne pozdrowienia
Zespół „My Zawodowcy”